Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ składu i architektury chemicznej nanorozmiarowych luminoforów typu rdzeń-płaszcz, domieszkowanych jonami lantanowców Er oraz Yb, na efektywność rezonansowego niepromienistego transferu energii FRET do organicznego akceptora energii

2021/41/N/ST5/02753

Słowa kluczowe:

Rezonansowy transfer energii RET Monte Carlo MC lantanowce Ln nanokryształy NC

Deskryptory:

  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agata Kotulska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 139 812 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-25

Zakończenie projektu: 2024-01-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.