Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 76 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Optymalizacja struktury ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie przy zastosowaniu oryginalnych narzędz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 2. Opracowanie i ocena efektywności nowych algorytmów identyfikacji i modelowania tłumienia konstrukcyjnego na poziomie lok...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Jankowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 3. Konsensus w systemach dynamicznych niecałkowitego rzędu oraz w systemach na skalach czasowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Malinowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 4. Stabilizacja, optymalne sterowanie oraz optymalizacja kształtu w modelach oddziaływań ciała sprężystegi z cieczą, gazem ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr Irena Lasiecka

  Instytut Badań Systemowych PAN

 5. Poszukiwanie parametrów pozwalających na optymalizację relaksacji magnetycznych w molekularnych magnetykach.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Piotr Konieczny

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Optymalizacja topologiczna konstrukcji inżynierskich. Ujęcie syntetyzujące metody: projektowania anizotropii z wolnego w...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

 7. Strategia optymalizacji wielokryterialnej ciągów produkcyjnych o strukturze grafowej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Kusiak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 8. Projektowanie i zastosowanie podsystemów niecałkowitego rzędu w układach sterowania

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jerzy Baranowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 9. Model obliczeniowy trajektorii 2D i 3D oparty na uogólnieniu problemu Zermelo w nawigacyjnych Systemach Informacji Przes...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Piotr Kopacz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Zbieżność markowowskich procesów optymalizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Dawid Tarłowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Optymalne projektowanie materiałów i struktur kompozytowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksander Muc

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 12. Optymalizacja morfologii i wlasnosci nanokompozytow na bazie polimerow czesciowokrystalicznych w warunkach technologiczn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Lukasz Figiel

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 13. Wielokryterialna analiza optymalizacyjna struktury i parametrów pracy zero-emisyjnego bloku energetycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Kowalczyk

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 14. Optymalizacja konstrukcji urządzenia i technologii wytwarzania powłok diamentopodobnych ta-C z wykorzystaniem planowania...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Viktor Zavaleyev

  Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji

 15. Problemy planowania i szeregowania z niepewnymi parametrami.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Adam Kurpisz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 16. Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Rafał Zalas

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 17. Optymalizacja procesu wytwarzania monokryształów metamagnetycznych stopów Ni-Mn-Sn

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Czaja

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 18. Synteza i optymalizacja właściwości transportowych nowych materiałów termoelektrycznych na bazie Mg2Si do konwersji ener...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Nieroda

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 19. LTCC - strategia kierowania i protekcji ruchu w sieciach telekomunikacyjnych ze zmienną przepływnością łączy oparta na s...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Pióro

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 20. Relacja zmian entropii i stężenia elktronów walencyjnych e/a w ferromagnetycznych stopach z pamięcią kształtu w celu opt...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Maziarz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 21. Modele programowania całkowitoliczbowego dla łącznej optymalizacji sterowania przepustowością krawędzi, szeregowania tra...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Pióro

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 22. Badanie, modelowanie oraz optymalizacja elektrowni szczytowo-wodorowej opartej o stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC) or...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 23. Multidyscyplinarne modelowanie aerosprężystości z optymalizacją strukturalną

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Michał Nowak

  Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 24. Kwantyfikacja i optymalizacja ciągłego procesu otrzymywania nanocząstek metali i ich kompozytów w polu mikrofalowym na p...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Dzido

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 25. Modele Matematyczne dla Ruchu Pieszych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Massimiliano Rosini

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 26. Multikryterialna optymalizacja jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Wilk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 27. Badanie wrażliwości w oparciu o wariancję dla układów równań różniczkowych z opóźnionym argumentem

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Poleszczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 28. Geometria układów Pfaffa i zastosowania w teorii równań różniczkowych oraz teorii sterowania

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Kryński

  Instytut Matematyczny PAN

 29. Problemy decyzyjne przy sterowaniu przepływami w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 30. Optymalne ślizgowe sterowanie obiektami z opóźnieniem

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 31. Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Kuś

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 32. Nowe koncepcje równowagi w grach dynamicznych z niepełną informacją i ich ekonomiczne zastosowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 33. Modelowanie i optymalizacja kadłuba pływającego pojazdu gąsienicowego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Gabriel Mura

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej

 34. Problemy sterowania stochastycznego z zastosowaniami do matematyki finansowej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Stettner

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 35. Rozwój jakobianowych algorytmów planowania ruchu robotów

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Tchoń

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 36. Badania przestrzennej propagacji oraz optymalizacja metod generacji, detekcji i analizy fal temperaturowych w aspekcie b...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza

  Instytut Mechaniki Górotworu POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 37. Sterowanie procesem krystalizacji powłoki cynkowej w aspekcie optymalizacji technologii jej wytwarzania na powierzchni w...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 38. Algorytmy optymalizacji tras i widma optycznego w elastycznych sieciach optycznych zorientowanych na treść.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 39. Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych metalowych silosów zawierających materiały sypkie w zakresie globalnej sta...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 40. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maurycy Rzymowski

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Rozwój pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem w celu optymalizacji procesu spalania w płomieniach dyfuzyjnych...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Artur Tyliszczak

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 42. Optymalizacja konwergentnych sieci transportowych 5G z komutacją pakietów i przepływami ruchu wrażliwymi na opóźnienia...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Klinkowski

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

 43. Metody obliczeniowe dla wysokowymiarowego uczenia statystycznego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Błażej Miasojedow

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Układy równań różniczkowych cząstkowych odpowiadające rozmaitościom para-CR z jednokrotnie zdegenerowaną formą Leviego w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Nurowski

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 45. Czasy wyjścia: zegar zależny od stanu procesu, procesy Markowsko addytywne, mechanizm gałązkowy i miary quasi-stacjonarn...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski

  Wydział Matematyki, Wydział Matematyki

 46. Anizotropowe zagadnienie najmniejszego gradientu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Wojciech Górny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Optymalizacja kognitywnych sieci optycznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Wydział Elektroniki

 48. Optymalizacja parametrów procesu nanoszenia powłok ze stopów niklu na podłoże stalowe, ze względu na mikostrukturę i wła...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Magdalena Rozmus-Górnikowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 49. Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci optycznych 100+ Gbit/s

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Klinkowski

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

 50. Zaawansowane metody modelowania i optymalizacji struktur mechanicznych metamateriałów do inteligentnego sterowania drgan...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk