Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 42 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Genetyczne czynniki ryzyka w populacji kaszubskiej oraz ich udział w patogenezie niepełnosprawności intelektualnej o dzi...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Charzewska

  Instytut Matki i Dziecka

 2. Wpływ ligandów nikotynowych receptorów cholinergicznych podtypu alfa7 na złożone procesy poznawcze i zachowania socjalne...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Agnieszka Potasiewicz

  Instytut Farmakologii PAN

 3. Neuronalne korelaty prokrastynacji

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Wypych

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 4. Znaczenie instrukcji w uczeniu się na podstawie wzmocnień w schizofrenii: badanie wykorzystujące dane genetyczne, behawi...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dorota Frydecka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 5. Zespół Pradera-Williego jako neurorozwojowy model badań koncepcji immunologiczno-zapalnej zaburzeń psychotycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Maja Krefft

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 6. Regulacyjna funkcja metawiedzy Ja oraz motywacyjne i poznawcze korelaty metawiedzy Ja

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Hanna Brycz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 7. Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry video: Rola psychofizjolo...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Brzezicka

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 8. Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Kowalczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 9. Uwarunkowania skuteczności treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maciej Skorko

  Instytut Psychologii PAN

 10. Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników ne...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Okruszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 11. Procesy neuroplastyczne towarzyszące wszczepieniu balonu żołądkowego u osób otyłych: efekty współtowarzyszącej cukrzycy ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Stefan Gaździński

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

 12. Wpływ dominujących funkcji kontroli stymulacji na funkcjonowanie poznawcze w lęku i depresji.

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Fajkowska

  Instytut Psychologii PAN

 13. Wpływ treningu interwałowego na poziom obwodowego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego i funkcje poznawcze cz...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sylwester Kujach

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego

 14. Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV.

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Emilia Łojek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 15. Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof nadz. dr hab. Hanna Bednarek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 16. Analiza mechanizmu odpowiedzialnego za zmiany sprawności sensomotorycznej u osób z chorobą Parkinsona i określenie ich z...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ilona Laskowska

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 17. Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Orylska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 18. Poziom funkcji zarządzających w okresie senioralnym w kontekście czynników budujących i modyfikujących rezerwę poznawczą...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Karolina Byczewska-Konieczny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. Wpływ czynników klinicznych oraz neuropsychologicznych na poziom mentalizacji w chorobie afektywnej dwubiegunowej w fazi...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Andrzejewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 20. Badanie haplotypów genu oraz stężenia białka w surowicy czynnika neurotrofowego mózgopochodnego (BDNF) oraz ich asocjacj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Wydział Lekarski

 21. Wpływ pozytywnych allosterycznych modulatorów nikotynowych receptorów cholinergicznych podtypu alfa7 na złożone procesy ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Nikiforuk

  Instytut Farmakologii PAN

 22. Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afekty...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Traczyk

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 23. Uwaga wykonawcza, genetyczne ryzyko choroby Alzheimera i kora obręczy: badania z użyciem technik EEG i fMRI

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Patrycja Dzianok

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Efektywność mechanizmów uwagowych jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Tamara Walczak-Kozłowska

  Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 25. Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu: wskaźniki neuropsychologiczne, EEG i fMRI

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmat...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I, Wydział Lekarski I

 27. Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Michałowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 28. Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności i zachowania psychomotoryczne u p...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jarosław Marusiak

  Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Turystyki i Zdrowia, Wydział Fizjoterapii

 29. Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią proces...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ludmiła Zając-Lamparska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 30. Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju z...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Joanna Witowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 31. Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii gestalt w leczeniu osób depresyjnych: randomizowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Wasielewski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 32. Ocena skuteczność ligandów cholinergicznych receptorów nikotynowych podypu alfa7 w szczurzych modelach autyzmu

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Nikiforuk

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Synteza i właściwości farmakologiczne zróżnicowanych strukturalnie analogów PQ-10 jako wielofunkcyjnych ligandów o możli...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Zagórska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 34. Wpływ hiperhomocysteinemii na zmiany proteomu mózgu, funkcje poznawcze i starzenie się myszy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 35. Badanie wpływu dopaminowych receptorów D1 i D2 w korze orbitofrontalnej szczura na giętkość poznawczą i wrażliwość na in...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Michał Rychlik

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 36. Badania nad patogenezą zaburzeń poznawczych oraz neurofunkcjonalnych u pacjentów z zespołem Noonan. Rola defektów genów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: lek. Natalia Braun-Walicka

  Instytut Matki i Dziecka

 37. Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 l...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agata Cybulska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 38. Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Justyna Wiśniowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 39. Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Szymaszek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Gawęda

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 41. Mechanizmy neuropoznawcze i ich związki z funkcjonowaniem społecznym osób chorujących na schizofrenię.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Martyna Krężołek

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 42. Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Jankowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych