Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1341 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Herodowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 2. Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Regina Lenart-Gansiniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 3. Procedura budowy modelu prognostycznego z wykorzystaniem metody BACE dla modelu zgodnego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Błażejowski

  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania

 4. Równoległa konwergencja dochodu i osiągnięć edukacyjnych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym - analiza dynamiki ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Wójcik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. STRATEGIE LOSOWANIA PRÓB WYKORZYSTUJĄCE ZMIENNE POMOCNICZE

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Wywiał

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 6. Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwia Roszkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Stan i perspektywy rozwoju niskoemisyjnego rolnictwa w Polsce a zachowania producentów rolnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Piwowar

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 8. Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Radosław Rudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 9. Finansowanie sektora prywatnego w europejskich gospodarkach wschodzących przez banki zagraniczne: stabilność i wpływ nie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Bieńkowski

  Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

 11. INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA PROCESU KURCZENIA SIĘ MIAST: WSPIERANIE ROZWOJU MIAST NA WEWNĘTRZNYCH PERYFERIACH EUROPY

  Konkurs: UNISONO , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Szymon Marcińczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 12. D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 13. Modele ekonometryczne przestrzenne ze stałą i zmienną strukturą sąsiedztwa. Zastosowanie do wyceny nieruchomości i lokal...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kopczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Usługi ekosystemów a korzyści w kontekście rachunków środowiskowo-gospodarczych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Marta Sylla

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 15. Model waloryzacji krajobrazu jako narzędzie do wyznaczania kierunków społeczno-ekonomicznego rozwoju gminy.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Iga Solecka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 16. Zielona bankowość a ekonomiczna efektywność polskiego sektora bankowego w kontekście implementacji dyrektywy UE 2014/95/...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Zabawa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 17. Przeedukowanie pracowników na rynku pracy trwałe czy przejściowe? - dynamika zjawiska overeducation w krajach doświadcza...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Jan Baran

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 18. Kapitał prawny - finansowe i behawioralne aspekty funkcjonowania w praktyce

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tadeusz Dudycz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 19. Wynagrodzenie minimalne w Polsce: konsekwencje dla regionalnych rynków pracy

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Majchrowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 20. Optymalny poziom i struktura wydatków publicznych w teorii endogenicznego wzrostu gospodarki otwartej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Konopczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

 21. Dalej niż teoria portfelowa Markowitza - wspomaganie decyzyjne sterowane preferencjami człowieka dla nawigacji na fronci...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ignacy Kaliszewski vel Kieliszewski

  Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

 22. Zastosowanie metod ilościowych do przewidywania efektów zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 23. Przestrzeń w organizacji - organizacja w przestrzeni. Hipoteza teorii przestrzeni

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Pachura

  Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

 24. Efektywność finansowania środowiskowych dóbr publicznych: analizy wielopoziomowe obszarów wiejskich w Polsce na tle kraj...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Bazyli Czyżewski

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Ekonomiczny

 25. Alternatywne finansowanie MŚP w Polsce - perspektywy rozwoju

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Cezary Wójcik

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 26. Instytucje nieformalne, konkurecyjność wyborów i wyniki gospodarcze

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Fałkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 27. Zarządzanie siłą w asymetrycznych relacjach między sprzedawcą i nabywcą na rynku business-to-business

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Mitręga

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Informatyki i Komunikacji

 28. System kalibracji macierzy wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Doszyń

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 29. Konsekwencje wprowadzenia podatku bankowego w Europie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Karolina Skorulska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 30. Indywidualne i sytuacyjne determinanty ryzyka menedżerskiego w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Amadeusz Miązek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej

 31. Podaż pieniądza, kredyt a zmiany cen nieruchomości z perspektywy analizy falkowej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Ryczkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 32. Efekty spillover chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce na przykładzie Angoli i Zambii

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dominik Kopiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 33. Badania nad odrębnością kosztu kapitału własnego w firmach rodzinnych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Nowicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami

 34. Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 35. Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej - kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych s...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania

 36. Czynniki i trajektorie awansu polskiego przemysłu w globalnych sieciach produkcyjnych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Bolesław Domański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 37. Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Growiec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 38. Wpływ synchronizacji cykli koniunkturalnych, polityk monetarnych, niepewności i zmienności cen surowców na poziom współz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Szafranek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 39. Przestrzenne aspekty i efekty projektów współfinansowanych z funduszów Unii Europejskiej w latach 2007-2013, przeznaczon...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Denis Cerić

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Wnioskowanie normatywne z cen aktywów

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Weretka

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 41. Zdolności innowacyjne firm z wybranych krajów Europy Środkowo Wschodniej i ich udział w globalnych łańcuchach wartości d...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jan Michałek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 42. Determinanty wyników ekonomicznych polskich eksporterów w zróżnicowanym otoczeniu instytucjonalnym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Trąpczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej

 43. Postwzrost (degrowth): operacjonalizacja w kontekście miasta - w poszukiwaniu alternatywnych strategii rozwoju

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Kronenberg

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 44. Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Po...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Szymon Wiśniewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 45. Wpływ zmian podatkowo-świadczeniowych na zróżnicowanie dochodu i finansową motywację do pracy w kontekście wieloletnich ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Leszek Morawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 46. Polityka rynku pracy i dynamika zatrudnienia przed przejściem na emeryturę

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 47. Wspomaganie inwestycji w kwalifikacje poprzez optymalną politykę fiskalną: analiza teoretyczna i jej zastosowanie do dan...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Byra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 48. Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w statystycznej analizie i ekonometrycznym modelowaniu dobrosta...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wiktor Ejsmont

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 49. Strukturalne uwarunkowania zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w regionach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Staniszewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 50. Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dawid Szutowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami