Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1253 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominik Buttler

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 2. Przywracanie prywatnej własności przedwojennych kamienic a rewaloryzacja przestrzeni miejskiej w Warszawie: mechanizmy i...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Górczyńska

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 3. Handel zagraniczny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Nazarczuk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Sekwencyjne metody Monte Carlo - modyfikacje i zastosowanie do modelowania procesów stochastycznych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Brzozowska-Rup

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 5. Zastosowanie teorii consensusu w rozwiązywaniu konfliktów wiedzy nieustrukturalizowanej agentów kognitywnych funkcjonują...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marcin Hernes

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 6. Proces suburbanizacji w policentrycznym regionie miejskim. Na przykładzie konurbacji katowickiej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Spórna

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 7. Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Natalia Latuszek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 8. Polityka makroostrożnościowa a bańki na rynku nieruchomości

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Karaś

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 9. Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzani...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Szymczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 10. Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ n...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariola Ciszewska-Mlinarič

  Akademia Leona Koźmińskiego

 11. Wnioskowanie bayesowskie w modelach STVECM - zastosowania w badaniach nad kursem walutowym

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Adrian Burda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 12. Wpływ potencjału intuicyjnego kadry zarządzajacej na skuteczność procesów decyzyjnych

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Kamila Malewska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 13. Determinanty wyników funduszy inwestycyjnych. Cechy menedżerskie oraz atrybuty funduszy

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dariusz Filip

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 14. Dobra kultury jako dobra doświadczane.

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Kukla-Gryz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 15. Ocena niepewności makroekonomicznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Charemza

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

 16. Znaczenie poprawności motywacyjnej w badaniach metodą wyboru warunkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Zawojska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Instytucje rynku pracy w gospodarce z bezrobociem o zróżnicowanej strukturze

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Paweł Borys

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 18. Nierynkowa wycena dóbr kultury: przypadek sztuk teatralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aleksandra Wiśniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 19. Determinanty rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starość

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Edyta Marcinkiewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania

 20. Redefinicja problemu skali oraz problemu agregacji w ramach zagadnienia Modifiable Areal Unit Problem

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Pietrzak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 21. Urlopy rodzicielskie- krótkookresowe efekty reform w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Olga Zajkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Kultura planowania przestrzennego w małych i średnich miastach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alexander Tölle

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Polonicum w Słubicach

 23. Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy - w k...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alicja Domagała

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 24. Procesy koncentracji a pryncypia zrównoważonego rozwoju rolnictwa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Tomasz Berbeka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 25. Analiza instytucjonalna strategii lokalnego aparatu partyjnego w gospodarce. Przypadek "boomu gospodarczego" w pierwszej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Tymiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 26. Jak zmieniają się w czasie determinanty cen surowców? Analiza na podstawie modeli dynamicznie uśrednianianych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Krzysztof Drachal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 27. Analiza wpływu demografii na efektywność prowadzenia polityki monetarnej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Paulina Broniatowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 28. Czynniki sukcesu projektów systemów informatycznych w administracji publicznej - na przykładzie Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Iwona Kolasa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 29. Zanieczyszczenie powietrza i dobrobyt: społeczno-środowiskowe koszty rozwoju miast

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Rok

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Instytut Ameryk i Europy

 30. Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 31. Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową i wyniki finansowe przedsiębiorstw

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mateusz Czerwiński

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 32. Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Strózik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 33. Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Wałęga

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 34. Meta-accessibility: integrating multiple dimensions of commuting and accessibility

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michael Niedzielski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Równoległa konwergencja dochodu i osiągnięć edukacyjnych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym - analiza dynamiki ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Wójcik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 37. Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Beata Glinka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 38. Procedura budowy modelu prognostycznego z wykorzystaniem metody BACE dla modelu zgodnego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Błażejowski

  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania

 39. Sprawiedliwość wynagradzania

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Juchnowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 40. Kształtowanie oczekiwań i ich wplyw na skuteczność polityki pieniężnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jacek Suda

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 41. "Kontrproduktywne organizacje" - jak i kiedy firmy niszczą wydajność swoich pracowników?

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dariusz Turek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 42. Dostępność transportu publicznego a ceny okolicznych nieruchomości: analiza I linii Metra Warszawskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Torzewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 43. Tam, ale nie z powrotem? - Jednorazowe przejście między autoryzowanymi i nieautoryzowanymi źródłami dóbr kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wojciech Hardy

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 44. Sytuacja finansowa starszych wdów w Polsce i ich strategie gospodarowania wydatkami

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Sylwia Timoszuk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 45. Analiza hurtowego rynku energii elektrycznej przy wykorzystaniu strukturalnych modeli wektorowej autoregresji SVAR: ocen...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Maciejowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 46. Doskonalenie procesów otwartej innowacji i odnowy strategicznej przedsiębiorstwa

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Mielcarek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 47. Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Regina Lenart-Gansiniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 48. Rola gospodarki chińskiej w gospodarce światowej i jej wpływ na rynki wschodzące - zastosowanie globalnego modelu VAR...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Sznajderska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 49. Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akcepta...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 50. Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartości...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Kurek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania