Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 911 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polski portret zbiorowy o wymowie symboliczno-politycznej z kręgu dworu królewskiego II poł. XVII w. źródłem do dziejów ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Dariusz Kossowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 2. Mikroświat jednej z królewskich włości. Społeczno-gospodarczy obraz słomnickiego klucza dóbr pomiędzy XVI, a XVIII wieki...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Klaudia Maria Skrężyna

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 3. Rewizjoniści marksizmu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1956-1968.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartłomiej Kapica

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 4. Władysław Bieńkowski - biografia

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartłomiej Kapica

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 5. Społeczne i kulturowe aspekty karmienia dzieci w Warszawie: dyskursy, praktyki, negocjacje.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Zofia Antonina Boni

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 6. Jedzenie drożdżówki jako problem społeczny - etnograficzne badanie dziecięcej otyłości w Polsce

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Zofia Antonina Boni

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 7. Al-wara'. Zjawisko "skrupulatności religijnej" a duchowość i społeczeństwo muzułmańskie w III/IX w.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Wilk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 8. Geografia historyczna regionu stolicy hetyckiej, Hattusa, w XVII-XII w. p.n.e.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Adam Kryszeń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 9. Początki systemu gospodarczego opartego za zróżnicowaniu społecznym. Przemiany gospodarcze i społeczne na neolitycznej o...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 10. Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Katarzyna Moskal-del Hoyo

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 11. Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 12. Lasy przodków. Badania nad przeszłymi krajobrazami okolic Polanowa z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod prospekcji arch...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Łukasz Banaszek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 13. Wymiana dóbr i idei. Handel dalekosiężny w Azji od IV do X wieku n.e.

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Żuchowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 14. Lokalność, przestrzeń i państwo w alpejskiej dolinie: społeczność lokalna wobec projektu szybkiej kolei (TAV) w Val di S...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Janusz Laszczkowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 15. Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnioeuropejsk...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kazimierz Waldemar Pospieszny

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 16. Rozwój kultu ognia we wczesnej epoce żelaza, na podstawie badań na stanowisku Topaz Gala depe w południowym Turkmenistan...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Zbigniew Wagner

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 17. Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Leszek Gardeła

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 18. Kultura materialna Pucka w późnym średniowieczu. _x000D_ Archeologiczny portret małego miasta na południowym wybrzeżu Ba...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Jakub Starski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 19. Stefan Kieniewicz (1907 - 1992) jako historyk. Studium autorytetu naukowego.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Tomasz Wolniewicz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 20. Imigranci w Baskijskim Regionie Autonomicznym - "obcy" czy "nowi Baskowie"?

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Mirgos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 21. Koncepcje modernizacji armii niemieckiej w latach 1921-1939 na przykładzie motoryzacji i mechanizacji wojsk lądowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Krzysztof Łukasz Fudalej

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 22. Transformacja tradycji klasycznego tańca indyjskiego kathak w kontekście przemian socjokulturowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Ewa Skiba

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 23. Stratyfikacja społeczna ludności Lasostepu Nadczarnomorskiego okresu scytyjskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Stanisław Burghardt

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 24. ARCHEOLOGICZNE PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wsch...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Zalewska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach ...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 26. Warunki klimatyczne na obszarach południowobałtyckich w II połowie XV i w XVI wieku oraz ich konsekwencje dla życia społ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Zygfryd Oliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 27. Nekros: Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ewa Domańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 28. Przestrzeń przedindustrialna Wielkopolski w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dariusz Jakub Lorek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 29. Tukidydes a historiografia hellenistyczna. Recepcja i kontynuacja.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Grzegorz Kurpios

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 30. Paleourbanistyka północnych i zachodnich ziem polskich w średniowieczu w świetle archeologii._x000D_ Interdyscyplinarne ...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Sołtysiak

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 31. Wojskowość tatarska w epoce nowożytnej

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Andrzej - Gliwa

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 32. (Re)constructing Beirut: heritage, memory and a post-war metropolis

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Natalia Puzon

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 33. Wybrane aspekty handlu kobietami w Argentynie i Brazylii - studium porównawcze

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jędrzej Jan Kotarski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 34. Strategie zasiedlenia obszarów wyżynnych Polski przez łowców i zbieraczy późnego paleolitu na na przykładzie kompleksu s...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 35. Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Buko

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 36. "Druga Holandia" czy naturalna forteca? Kwestia osuszenia Polesia w II Rzeczpospolitej.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Michał Łotysz

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 37. Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. Janów - edycja źródłowa i opracowanie

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bernadetta Manyś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 38. Monastycyzm nubijski. Rola instytucji religijnych na peryferiach świata bizantyńskiego.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Artur Andrzej Obłuski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 39. Wykorzystanie zmian diagenetycznych do określania homogeniczności zespołów kości kopalnych ze stanowisk archeologicznych...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maciej Tomasz Krajcarz

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 40. Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504-1534

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Arkadiusz Borek

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 41. Instytucje i placówki opieki społecznej dla Żydów w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksandra Bańkowska

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 42. Sprawczość, przystosowanie, opór. Etnografia przemysłu tytoniowego w Radomiu i Tetuanie.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Hanna Dobrawa Gospodarczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 43. Chorzy i ułomni we wczesnośredniowiecznej (X-XIII w.) Polsce na przykładzie stanowisk Kałdusa (woj. kujawsko-pomorskie)....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Domicela Matczak

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 44. Dwa nieopublikowane zwoje papirusowe z kolekcji w Giessen (P.Giss. inv. 59 i P.Giss. inv. 216): Rekonstrukcja i edycja w...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Krzysztof Kotyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 45. Północny Ałtaj we wczesnej epoce żelaza - badania wykopaliskowe i analiza źródeł

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Łukasz Oleszczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 46. Corpus polskich brakteatów guziczkowych (połowa XIII - początek XV wieku)

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 47. Paleolityczne miejsce obrzędowe w Jaskini w Obłazowej.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Władysław Valde-Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 48. Rada Główna Opiekuńcza 1915-1921

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Grażyna Przeniosło

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 49. Atlas historyczny miast polskich: Toruń, t. 2

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Czaja

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 50. Kwestia miejska u progu nowoczesności. Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905-1914

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Śmiechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny