Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1008 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Celina Strzelecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 2. Historia grobami pisana. Przemiany w średniowiecznym obrządku pogrzebowym mieszkańców Małopolski

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Kubica-Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 3. Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy C...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Monika Rekowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 4. Czystka gatunkowa. Polityczny wymiar tępienia szczurów w Polsce po 1945 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Gabriela Jarzebowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 5. Żołnierze muzułmańscy w armii francuskiej w czasie I wojny światowej a polityka multikulturalizmu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Zdanowski

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 6. Malowidła ścienne z Chajul: dokumentacja, konserwacja i interpretacja unikatowych fresków Majów z wyżyn Gwatemali.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jarosław Źrałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 7. Rola i obieg grosza praskiego w Europie Środkowowschodniej od 1346 do 1547 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Milejski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 8. Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologic...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jakub Urbanik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 9. Systemy podatkowe Egiptu późnorzymskiego widziane przez pryzmat nieopublikowanego rejestru podatników (P.Giss.inv.58A-L)...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Kotyl

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 10. Delegacja polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jarema Słowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 11. Soba - serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Drzewiecki

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ (nie)lokalnych populacji na kształtowanie kremacyjnych praktyk pogrzebowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Hałuszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 13. Ludność miasta Wieliczki w latach 1591-1788. Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Pieczara

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 14. Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Arkusz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 15. Stosunki polsko-brytyjskie 1937-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marek Rodzik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 16. Rodzina żydowska w Warszawie w I poł. XIX wieku w świetle testamentów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Dybała-Pacholak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 17. Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec osobowy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Bożena Czwojdrak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 18. Ammuriana - wyspa Murano w świetle wykopalisk / Isola di Murano alla luce degli scavi

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Baranowski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe z III i II tys. przed Chr. w dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań mult...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Makarowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 20. Necrocommunitas: Studium obozów koncentracyjnych w fazie przejściowej

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Zawodna-Stephan

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 21. Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Poniat

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 22. Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Natalia Judzińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 23. Wokół pałaców: porównawcze i kontekstualne studia nad dolnymi miastami mykeńskimi.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Piotr Zeman

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 24. Ostatnie polskie sztetł? Społeczność żydowska Dzierżoniowa, świat żydowski, zimna wojna i komunizm (1945-1950)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Kijek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 25. Medycyna bez lekarzy. Edycja krytyczna domowego poradnika medycznego z czternastowiecznego Kairu, z wprowadzeniem, tłuma...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Lewicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 26. Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem. Kobiety w katolicyzmie afrykańskim (przypadek Ghany)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Niedźwiedź

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 27. Wzajemne stereotypy Polaków i Niemców i ich wpływ na historiografię obu narodów w XIX i XX wieku

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 28. Festiwalizacja wartości. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 29. Asjut - ośrodek starożytnego handlu

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Teodozja Rzeuska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 30. Wschodniorzymskie elity wojskowe od Teodozjusza II do Anastazjusza I (408-518). Studium społeczno-polityczne

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Leszka

  Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum

 31. Woda w Nea Pafos. Studium infrastruktury wodnej z obszaru rezydencjonalnej dzielnicy (Maloutena) hellenistyczno-rzymskie...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Romaniuk

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 32. INSIDE. Interdyscyplinarne badania ceramiki hellenistycznej z wyspy Delos

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Edyta Marzec

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 33. Wieloaspektowość zachowań grzebalno-rytualnych związanych z kremacją na podstawie wybranych cmentarzysk tzw. kultury łuż...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Hałuszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 34. Transformacja systemu medialnego w Polsce w kontekście radiofonii niekomercyjnej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Urszula Doliwa

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 35. Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kościańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 36. Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowopaleolityczne w Basenie Affad (...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 37. Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Klaus Bachmann

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 38. Między Wiedniem a Warszawą. Międzynarodowa rola i osobista dyplomacja księcia Andrzeja Poniatowskiego (1763-1773)

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jakub Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 39. Çatahöyük w późnym neolicie (6500 - 5900 p.n.e.): próba rekonstrukcji układu przestrzennego w oparciu o cechy architekto...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr inż. arch. Marek Barański

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 40. Kreowanie hegemonii poprzez zawłaszczanie znaczeń. Dyskurs władzy w Myanmarze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mariusz Kania

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 41. Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Robert Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 42. Badania struktur osadniczych przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) przy użyciu niedestrukcyjnych metod p...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Tomas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 43. Język federalizmu w greckich państwach związkowych w starożytności

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Rzepka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 44. Opracowanie inskrypcji greckich i łacińskich z antycznego Rhizon/Risinium

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 45. Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty legionu VIII Augusta i Legionu I Ital...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 46. Rhizon/Risinium: stolica króla Ballaiosa i królowej Teuty - kontynuacja badań prospekcyjnych i archeologicznych.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 47. Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 48. Technologia i zaplecze surowcowe warsztatu garncarskiego kultur cyklu naddunajskiego z dorzecza górnej Odry

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Borowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 49. Domus Palmyrena. Dom palmyreński i jego mieszkańcy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny/Instytut Archeologii

 50. Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Brzezińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny