Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 993 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowopaleolityczne w Basenie Affad (...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Klaus Bachmann

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 3. Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 4. Domus Palmyrena. Dom palmyreński i jego mieszkańcy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny/Instytut Archeologii

 5. Badania struktur osadniczych przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) przy użyciu niedestrukcyjnych metod p...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Tomas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 6. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Dalewski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 7. Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscypl...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Kolenda

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Kołodziejska-Degórska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 9. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia - wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 10. Historiografia a kształtowanie się tożsamości regionalnej w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w XV...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Spyra

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 11. Religia we współczesnej Rosji - Kościół Ostatniego Testamentu (Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu relig...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Urbańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 12. Starożytne fortyfikacje greckie w Falasarna na Krecie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Nicholas Sekunda

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 13. Plastyka figuralna z III i II tysiąclecia p.n.e. z Tell Arbid (Syria): analiza formalna, funkcji i znaczenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maciej Makowski

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 14. Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu (X-XII w.)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Dalewski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 15. Samuel Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentariorum libri septem, Norimbergae 1696 - tłumacze...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krawczuk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 16. Fundamenty neolitycznej Europy: początki zróżnicowania wczesnego neolitu na kultury z ceramiką malowaną i kultury "impre...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kaczanowska

  Polska Akademia Umiejętności

 17. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w międzywojennej Polsce i Czechosłowacji. Studium porównawcze wspólnot pamię...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Jarząbek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

 18. Doświadczenie przeszłości. Antropologiczne studium reprezentacji historii w polskiej kulturze współczesnej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamila Baraniecka-Olszewska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 19. Rhizon/Risinium: stolica królowej Teuty – kontynuacja prac archeologicznych. Zakończenie badań insuli z "domem Aglaosa" ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 20. Królestwo Polskie i jego mieszkańcy w świetle rosyjskich wspomnień, pamiętników, relacji i dzienników. Zbiór bibliografi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Wiech

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 21. Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1775-1795 w świetle korespondencji Jeleńskic...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dariusz Rolnik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 22. Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Danilczyk

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 23. Opracowanie inskrypcji greckich i łacińskich z antycznego Rhizon/Risinium

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 24. Historia środowiskowa Bizancjum. Rola zmian klimatycznych, tożsamości etnicznej oraz procesów kulturowych w rozwoju rela...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Izdebski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 25. Ewaluacja i inwentaryzacja prekolumbijskiego dziedzictwa zagrożonego za pomocą technik tradycyjnych i nieinwazyjnych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Giersz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 26. Oblicza polskości. Antropologiczne studium zróżnicowania tożsamości narodowej i obywatelskiej.

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Pasieka

  Instytut Slawistyki PAN

 27. Początek wczesnego średniowiecza w Prusach w świetle badań nad zanikiem grupy olsztyńskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Andrzej Grzegorczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 28. Krajobraz nierówności społecznych. Analiza przestrzenna dawnego i współczesnego osadnictwa w rejonie V Katarakty Nilu...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Drzewiecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 29. Otwarte społeczności - zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych sp...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Jaeger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 30. Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 31. Prowincja Egiptu od Synaju do Pierwszej Katarakty w czasach Hatszepsut

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jadwiga Iwaszczuk

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 32. Krzemieniarstwo nieznane. Skandynawskie domy kultowe późnej epoki brązu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Masojć

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 33. Epigraphic patterns w kulcie świętych w Azji Mniejszej okresu późnego Cesarstwa/wczesnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Nowakowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 34. Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638 - 1655. Przygotowanie edycji źródła

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marzena Liedke

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 35. Badania interdyscyplinarne nad wczesnośredniowiecznym (VII-X/XI wiek) warsztatem garncarskim w dorzeczu środkowej Odry

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Gruszka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 36. Duchowni w społeczeństwie miejskim średniowiecznych Prus

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Sumowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 37. Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Jakś-Kubiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 38. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartosz Kaczorowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 39. Ewolucja form polityczno-ustrojowych na Sycylii w latach 405-304 p.n.e. Między demokratyczną polis a monarchią terytoria...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Andrzej Dudziński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 40. Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w I poł. XIX w.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Epsztein

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 41. Inskrypcje honoryfikacyjne ku czci kobiet w miastach greckich jako świadectwo zmiany mentalności obywatelskiej w epoce h...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krystyna Stebnicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 42. Rola i znaczenie wpływów egipskich na rozwój społeczno-polityczny Południowego Lewantu w okresie Wczesnego Brązu I

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 43. Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.)

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 44. Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1897-1967. Myśl i biografia.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewa Chudoba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 45. Edycja krytyczna dzieł wszystkich Brunona z Kwerfurtu

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Sosnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 46. Estetyka a tożsamość regionalna. Studium przypadku Polskiego Spisza

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 47. Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 48. Opracowanie taksonomiczne, archeozoologiczne oraz tafonomiczne zwierzęcych szczątków kostnych z górnopaleolitycznego sta...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jarosław Wilczyński

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 49. Rośliny użyteczne medycznie oraz dzikie rośliny jadalne w kulturze Metysów z prowincji Misiones w Argentynie.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Kujawska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 50. Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów - Żydowskiej Partii Robotniczej Bund - w latach 1939-1957.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Martyna Rusiniak-Karwat

  Instytut Studiów Politycznych PAN