Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 514 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Deformacje i degeneracje rozmaitości algebraicznych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Achinger

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 2. Analiza dynamicznych modeli plastyczności bez wykorzystania warunków bezpiecznego obciążenia

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Konrad Kisiel

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 3. Dynamika i ograniczone kohomologie

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Marcinkowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 4. Stochastyczne układy cząstek z siłami odpychającymi

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jacek Małecki

  Wydział Matematyki, Wydział Matematyki

 5. Własności p-adyczne pewnych ciągów kombinatorycznych i podzbiorów zbioru liczb naturalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Piotr Miska

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Zmiany czasu dla procesów Markowa i ich wpływ na struktury markowskie

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Zofia Michalik

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Normalność, determinizm, punkty generyczne i różne pojęcia nieskorelowania w działaniach grup ze średnią

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki, Wydział Matematyki

 8. Ciągłe i dyskretne perspektywy w analizie harmonicznej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Błażej Wróbel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Metody obliczeniowe dla wysokowymiarowego uczenia statystycznego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Błażej Miasojedow

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 10. Geometria funkcji wymiernych i meromorficznych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kucharz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maurycy Rzymowski

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Rozwiązania słabe i miarowe dla równań fizyki matematycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Dębiec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 13. Właściwe działania podgrup dyskretnych na przestrzeniach jednorodnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Bocheński

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Metody słabej zbieżności dla równań fizyki i biologii matematycznej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Dębiec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki