Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 593 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ zróżnicowania tempa metabolizmu podstawowego na ilość i jakość mleka produkowanego przez myszy laboratoryjne...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Gębczyński

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 2. Sezonowe zmiany elastyczności fenotypowej małych ssaków. Czy heterotermia stanowi alternatywę dla wysokiej elastyczności...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Wojciechowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Wzrost klonalny a przestrzenna struktura genetyczna na przykładzie topoli białej w rezerwacie "Wielka Kępa".

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Dering

  Instytut Dendrologii PAN

 4. Fluktuacje termiczne środowiska oraz zmienność geograficzna pasożyta (nicień owadobójczy, Steinernema feltiae) jako czyn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paulina Kramarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Zych

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 6. GAME - Dojrzewanie Ekosystemu Morskiego Arktyki

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Węsławski

  INSTYTUT OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE

 7. Wpływ niestabilnych białek na dostosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae, modelowych komórek eukariotycznych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Tomala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Transplantowany mech Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. jako bioakumulator metali ciężkich z różnych typów siedlisk na...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Grzegorz Kosior

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 9. Genomika procesów hybrydyzacji, zmienności adaptacyjnej i demograficznej w strefach hybrydyzacyjnych spokrewnionych gatu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Witold Wachowiak

  Instytut Dendrologii PAN

 10. Pośredni wpływ dużych ssaków drapieżnych na zachowanie i fizjologię kopytnych w lasach środkowej Europy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Schmidt

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 11. Interakcje między chrząszczami a endosymbiotyczną bakterią Wolbachia: znaczenie niszy ekologicznej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Kajtoch

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 12. Weryfikacja hipotez dotyczących udomowienia psa (Canis familiaris) z wykorzystaniem genotypowania SNP

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 13. Zmienna rola nietoperzy w rozsiewaniu nasion i konsumpcji owadów na Jamajce - ilustracja historycznych przeobrażen w rel...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 14. Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Borowski

  Instytut Badawczy Leśnictwa

 15. Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmow...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Dries Kuijper

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 16. Paramecium jenningsi - struktura gatunku i charakterystyka syngenów w oparciu o krzyżówki genetyczne, badania cytologicz...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Przyboś-Razowska

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 17. Łączny wpływ interakcji wielu czynników regulujących na bogactwo gatunkowe i strukturę zespołu wioślarek

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Andrew Dzialowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 18. Współpraca przy obronie terytorium jako forma kooperatywnego rozmnażania nielotnych kagu Rhynochetos jubatus – endemiczn...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Roman Gula

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 19. Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Mateusz Baca

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 20. Czynniki wpływające na wybór miejsc noclegowych u zimujących dziuplaków

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Jakub Typiak

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 21. BADANIA RÓŻNORODNOŚCI MORFOLOGICZNEJ I MOLEKULARNEJ ARBUSKULARNYCH GRZYBÓW MIKORYZOWYCH (AGM) STANOWISK WYDMOWYCH SŁOWIŃ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Błaszkowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 22. Bacillus cereus sensu lato - sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii?

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marek Bartoszewicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 23. Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Anna Skoracka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 24. Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikroewolucyjnych w populacjach Geranium robertianum (Geraniaceae).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 25. Ograniczenie wnikania metali ciężkich do roślin uprawnych dzięki zastosowaniu aktywatora transportu wapnia

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 26. Poziom zarażenia pasożytami u ryb z rodzaju Cobitis (Teleostei: Cypriniformes) o płciowym i klonalnym systemie rozrodu w...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Jan Kotusz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 27. Wpływ pierwotniaków na funkcjonowanie osadu czynnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Janusz Fyda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 28. Wpływ pasożytów krwi na częstość występowania kojarzeń pozapartnerskich u sikory modrej (Cyanistes caeruleus)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Edyta Podmokła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Ewolucja behawioru w modelowym systemie eksperymentalnej ewolucji: wielokierunkowym eksperymencie z doborem sztucznym u ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Uttaran Maiti

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 30. Preferencje siedliskowe, wielkość populacji oraz rozmieszczenie kolonii lęgowych alczyka (Alle alle) na zachodnim Spitsb...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Liliana Keslinka-Nawrot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 31. Wirusy bakteryjne pochodzące ze ścieków komunalnych w wodach morskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agata Jurczak-Kurek

  Instytut Oceanologii PAN

 32. Osobowość mrówek oraz czynniki wpływające na jej rozwój

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Witek

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Wpływ 17beta-estradiolu na poziom melatoniny i tyroksyny w osoczu oraz na stan gonad babki byczej (Neogobius melanostomu...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Tatiana Guellard

  Instytut Oceanologii PAN

 34. Porosty na żużlowych zwałowiskach pohutniczych - ich zdolność do akumulacji metali ciężkich i pionierska rola w spontani...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Kaja Rola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 35. Genetyczna struktura populacji ekspansywnego pająka Argiope bruennichi w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Wioletta Wawer

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 36. Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psowatych w kontekście zachowań płciowych: badania z użyciem psa domowego (Cani...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Niżański

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 37. Całościowy test eksperymentalny Strategii Warunkowej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Michalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 38. Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 39. Wielowymiarowe pióro: genetyka ilościowa i filogenetyka porównawcza upierzenia ptaków.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Drobniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 40. Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na proces zapylania roślin kwiatowych przez owady

  Konkurs: FUGA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dawid Moroń

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 41. Ewolucja muchówek (Diptera, Nematocera) na tle zmian w środowisku przyrodniczym mezozoiku oraz ich znaczenie dla poznani...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Krzemiński

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 42. Terpenoidy jako markery w identyfikacji gatunków kryptycznych Aneura pinguis

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Wasiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 43. Wpływ światła na rozwój i kondycję piskląt ptaków gniazdujących w dziuplach

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Adrian Surmacki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 44. Taksonomia i mikroweolucja ostnic (Poaceae: Stipa)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Nobis

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 45. Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ada Wróblewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 46. Ocena toksycznego wpływu miedzi (Cu) i cynku (Zn) oraz ich mieszanin na moczarkę kanadyjską (Elodea canadensis)

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aurelia Cegłowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 47. Bilans stechiometryczny roślinożercy odżywiającego się skoncentrowanym pokarmem: pyłkiem kwiatowym na przykładzie murark...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Filipiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 48. Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres induko...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Jermacz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 49. Wpływ cech biometrycznych i immunofizjologicznych na parametry rozrodu i jakość potomstwa u monogamicznego ptaka morskie...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Izabela Kulaszewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 50. Dynamika populacji w różnych skalach przestrzennych i jej rola w funkcjonowaniu metapopulacji

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Piotr Nowicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi