Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 54 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyz...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Jerzy Łazarewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 2. Różnice w polskim i niemieckim językowym systemie reprezentacji liczby jako przyczyna różnic we właściwościach funkcjona...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Haman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 3. Układy optyki zintegrowanej w nowych strukturach i materiałach ciekłokrystalicznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Rutkowska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Fizyki

 4. Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 5. Między ideologią a filozofią. Recepcja G. W. F. Hegla w Hiszpanii

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Leszczyna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 6. Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Myśliwiec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 7. Efekty lokalizacji Andersona w zimnych gazach atomowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

  Kierownik: Marcin Płodzień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Idea Europy i myśl filozoficzno-polityczna we współczesnej Hiszpanii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Danilo Facca

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 9. Procesy spontaniczne w ultrazimnych gazach o niezerowej temperaturze

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Piotr Deuar

  Instytut Fizyki PAN

 10. Analiza sieci społecznych i jej zastosowanie do badania uwarunkowań współpracy w regionie turystycznym

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Czernek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 11. Rola aneksyn w wewnątrzkomórkowym krążeniu błon

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Dorota Konopka-Postupolska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 12. Propagacja i lokalizacja światła w ośrodkach z nieliniowościami współzawodniczącymi

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Marek Trippenbach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 13. Badanie struktur nieliniowych i procesów przyspieszania cząstek w otoczeniu ziemskiej fali uderzeniowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Krzysztof Stasiewicz

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 14. Opracowanie metodologii audytu organizacyjnych zasobów niematerialnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Ujwary-Gil

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

 15. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartosz Kaczorowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 16. Zjawiska termiczne w zimnych gazach atomowych

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Kazimierz Rzążewski

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 17. Rozumienie kierunkowości u dzieci a formowanie związków liczby z przestrzenią

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Patro

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 18. Technika dwugrzebieniowa jako narzędzie do badania dynamiki generacji impulsów laserowych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jarosław Sotor

  Politechnika Wrocławska

 19. Deskryptywna i substancjalna reprezentacja kobiet w paradyplomacji: Przypadek Wspólnot Autonomicznych Hiszpanii

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Agata Rydzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 20. Ralatywistyczna Moduli Space dla zderzen solitonów.

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST2

  Kierownik: dr Katarzyna Oleś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 21. W Tlalokanie św. Franciszka - synkretyzm religijny i dialog międzykulturowy w chrześcijańskich tekstach "Cantares Mexica...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Szoblik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 22. "Nie wiedząc, dlaczego i jak długo ma trwać ta ciężka sytuacja": Polscy wychodźcy i reżim uchodźczy w Hiszpanii w czasie...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Dorota Choińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 23. Geometryczne modele materii barionowej - od jąder atomowych do zderzeń gwiazd neutronowych

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wereszczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 24. Statyka i dynamika tekstur magnetyzacji w 3D (3DMATEX)

  Konkurs: POLS , panel: ST3

  Kierownik: prof. Olena Tartakivska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 25. Płeć i sprawczość w procesach migracyjnych na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek migrujących do Hiszpanii

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Kluszczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 26. Dynamiczne własności wzbudzeń typu Majorany w nietrywialnych topologicznie ultrazimnych nadciekłych gazach fermionów...

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jan Major

  Politechnika Wrocławska

 27. Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w kulturze wizualnej i literaturze

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Kamińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 28. Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST2

  Kierownik: dr Marek Tylutki

  Politechnika Warszawska

 29. Samodualne pole tła - systematyczny opis dynamiki solitonów topologicznych w niecałkowalnych modelach

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wereszczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 30. Samo-pułapkujące solitonowe przełączanie ultraszybkich impulsów w dwurdzeniowych światłowodach o wysokim kontraście wspó...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST7

  Kierownik: Mattia Longobucco

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 31. Pochodzenie geograficzne a antygenowość jadu. Wewnątrzgatunkowa analiza proteomiczna i immunologiczna jadu Naja mossambi...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ6

  Kierownik: Konrad Hus

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

 32. Ewaluacja skuteczności wybranych polityk antyterrorystycznych państw europejskich w latach 2005 - 2020 - analiza porówna...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Ryszard Machnikowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 33. Rola elementów literackich i narracyjnych w hiszpańskich traktatach medycznych z przełomu XVI i XVII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Płaczek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 34. Krople kwantowe od podstaw

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Piotr Deuar

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 35. Zjawiska nieliniowe w światłowodach wielomodowych - solitony wielomodowe i konwersja częstotliwości

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Karol Tarnowski

  Politechnika Wrocławska

 36. Związek pomiędzy wzorcami podjadania i wyborem pożywienia a zdrowiem metabolicznym kobiet po menopauzie

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: Aleksandra Skoczek-Rubińska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 37. Kwantowe solitony

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Andrzej Syrwid

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 38. Dyskretyzacje układów dynamicznych zachowujące całki ruchu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jan Cieśliński

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki

 39. Dialog z Europą, dialog z przeszłością. Wyzwania i strategie adaptacyjne arystokracji tubylczej Nowej Hiszpanii w perspe...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Olko-Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 40. Rola dostaw drewna z południowego Bałtyku i wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w rozwoju morskiego imperium Hiszpanii w XVIII...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Rafał Reichert

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 41. Krople kwantowe

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Mariusz Gajda

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 42. Unikalna klasa wolnych włókien mięśniwych podczas miogenezy zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.)

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Damian Lewandowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 43. Różnicowanie trzustki zarodków zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.) (Squamata, Natricinae)

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Kowalska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 44. Wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków obcych (w pryzmacie sieci społecznych)

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Paradowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 45. Nieliniowe oddziaływanie światła strukturyzowanego z materią

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Marek Trippenbach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 46. Mity polityczne w polskich i hiszpańskich podręcznikach historii. Obraz PPR (1942-1945) i Falangi (1937-1939) w dobie st...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Maciej Chrostowski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 47. Tam, ale nie z powrotem? - Jednorazowe przejście między autoryzowanymi i nieautoryzowanymi źródłami dóbr kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: Wojciech Hardy

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 48. Układy kilku dipolowych atomów w pułapce harmonicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: Rafał Ołdziejewski

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 49. Dynamika procesu wymuszonego rozproszenia Ramana w laserach światłowodowych o całkowicie normalnej dyspersji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: Jan Szczepanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 50. RECENZOWANIE W CZASACH ZALEWU (OVERFLOW), KONSEKWENCJE DLA ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI NA BADANIA NAUKOWE

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: Katarzyna Kowalczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania