Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geometryczne modele materii barionowej - od jąder atomowych do zderzeń gwiazd neutronowych

2020/39/B/ST2/01553

Słowa kluczowe:

Nieperturbacyjna QCD solitony topologiczne gwiazdy neutronowe

Deskryptory:

  • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
  • ST2_14: Zjawiska nieliniowe
  • ST2_19: Podstawy fizyki i fizyka matematyczna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Wereszczyński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 556 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-12

Zakończenie projektu: 2024-07-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.