Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch.

2013/09/B/HS5/00021

Słowa kluczowe:

kryzys gospodarczy system polityczny system partyjny partia polityczna

Deskryptory:

 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Myśliwiec 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 131 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Zakończenie projektu: 2017-08-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Economic system of the European Union. Between particularisms and universalism. IF: 6
  Autorzy:
  Tomasz Kubin
  Czasopismo:
  Studia Politicae Universitatis Silesiensis (rok: 2015, tom: 14, strony: 15-39), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Zagraniczna pomoc finansowa i reformy gospodarcze w Grecji w walce z kryzysem oraz ich rezultaty. IF: 14
  Autorzy:
  Tomasz Kubin
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2017, tom: 2017/4, strony: 434-456), Wydawca: Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Ekonomicznych
  Status:
  Opublikowana
 3. "La isla verde" en el mar de la recesión? La economía de Polonia durante la crisis en comparación con otros países de la Unión Europea. IF: 10
  Autorzy:
  Tomasz Kubin
  Czasopismo:
  Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea (rok: 2014, tom: 34, strony: 287-310), Wydawca: Universidad de Valladolid
  Status:
  Opublikowana
 4. Kryzys gospodarczy w Hiszpanii. Przyczyny, przejawy, następstwa IF: 10
  Autorzy:
  Tomasz Kubin
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 287, strony: 90-110), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 5. Spain's Party System at Times of the Economical Crisis after 2008 IF: 9
  Autorzy:
  Małgorzata Myśliwiec
  Czasopismo:
  Political Preferences (rok: 2015, tom: 11, strony: 125-162), Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 6. Prawo do sądu we Włoszech IF: 9
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Małgorzata Lorencka
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Konstytucyjnego (rok: 2016, tom: 3, strony: 223-243), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ czynników gospodarczych na działanie systemu politycznego współczesnej Hiszpanii IF: 6
  Autorzy:
  Małgorzata Myśliwiec
  Czasopismo:
  Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities (rok: 2016, tom: 5, strony: 43-62), Wydawca: Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Kryzys przyczyną wzrostu eurosceptycyzmu? Zaufanie do Unii Europejskiej i jej instytucji w warunkach kryzysu gospodarczego
  Autorzy:
  Tomasz Kubin
  Książka:
  Integracja europejska. Główne obszary badawcze (rok: 2015, tom: -, strony: 829-842), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Zasada podziału władzy w Republice Włoskiej
  Autorzy:
  Małgorzata Lorencka
  Książka:
  Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich (rok: 2016, tom: -, strony: 156-171), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec
  Książka:
  Impact of Economic Crisis on the Functioning of Political Systems. A Case Study of Greece, Spain, and Italy. (rok: 2017, tom: -, strony: 256), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec
  Książka:
  Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch (rok: 2017, tom: -, strony: 260), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Niestabilne gabinety rządowe we Włoszech.
  Autorzy:
  Małgorzata Lorencka
  Książka:
  Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne. (rok: 2014, tom: -, strony: 103-122), Wydawca: Remar
  Status:
  Opublikowana
 6. Zasady podziału władzy we współczesnej Hiszpanii
  Autorzy:
  Małgorzata Myśliwiec
  Książka:
  Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich (rok: 2016, tom: -, strony: 323-340), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana