Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Grochalska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

 2. Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatk...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Joanna Mazur

  Instytut Matki i Dziecka

 3. Ćwiczenie sprawczości w obliczu przeciwności losu. Doświadczenia życia codziennego dzieci ulicy w Dar es Salaam.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Lucyna Tumanowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 4. Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigr...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Sławomir Trusz

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

 5. Teatr osób poddanych resocjalizacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Hasiuk-Świerzbińska

  INSTYTUT SZTUKI PAN

 6. Cechy osobowości, zachowania agresywne i charakterystyki sytuacji psychologicznych: badania wśród nieletnich w otwartym ...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karol Konaszewski

  Uniwersytet w Białymstoku

 7. Adaptacja szkolna dzieci z rodzin migrantów powrotnych. Perspektywa nauczycieli i rodziców

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Stankiewicz

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 8. Przestępczość i zachowania antyspołeczne nieletnich we współczesnej Polsce

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 9. Żywa Biblioteka. Pedagogiczne studium przestrzeni spotkania z Innym

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Kurantowicz

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 10. Osoby queer z niepełnosprawnościami w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Wołowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

 11. Najlepsi z najgorszych i źli stale. Więźniowie dożywotni

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Niełaczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 12. Stawanie się rodzicem więźnia. Proces radzenia sobie z doświadczeniem uwięzienia dorosłego dziecka w perspektywie badań ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Angelika Cieślikowska-Ryczko

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

 13. Temporalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kinga Tucholska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 14. Zasoby odpornościowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Karol Konaszewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii