Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestępczość i zachowania antyspołeczne nieletnich we współczesnej Polsce

2020/39/B/HS5/01530

Słowa kluczowe:

nieletni czyny karalne czyny zabronione przestępczość nieletnich nieletnie dziewczęta

Deskryptory:

  • HS5_4: Prawo karne
  • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
  • HS6_9: Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 161 263 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-08

Zakończenie projektu: 2025-07-07

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.