Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ćwiczenie sprawczości w obliczu przeciwności losu. Doświadczenia życia codziennego dzieci ulicy w Dar es Salaam.

2012/05/N/HS3/01776

Słowa kluczowe:

antropologia dzieciństwa sprawczość dziecka sprawczość ludzka dzieci ulicy habitus przemoc niewidzialna prawa dziecka

Deskryptory:

  • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
  • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna
  • HS6_9: Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Lucyna Tumanowicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 88 721 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-22

Zakończenie projektu: 2017-01-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony