Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 262 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dynamika emocji i regulacja emocji w zaburzeniu osobowości borderline i anoreksji. Badanie metodą pobierania próbek dośw...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kucharska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 2. Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń pozna...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Renata Pionke

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 3. Adekwatność wentylacji podczas oddychania w częstotliwości 0.1 Hz i jej wpływ na afekt i układ sercowo-naczyniowy.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Mikołaj Szulczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury bears.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: Magdalena Mijas

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 5. Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Szczuka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 6. Patrząc na świat przez różowe okulary. Wpływ aerobowego wysiłku fizycznego na tendencyjność w przetwarzaniu bodźców emoc...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Psychofizjologiczne i psychologiczne korelaty mizofonii

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Siepsiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 8. Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na ...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Cudo

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 9. Różnice w spoczynkowej aktywności mózgu jako potencjalny biomarker zachowań samobójczych w schizofrenii.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Bohaterewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 10. Mechanizmy anomalii self w grupie osób chorujących na schizofrenię i w grupie ryzyka rozwoju psychozy. Badanie z wykorzy...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Renata Pionke-Ubych

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Długotrwały trening interwałowy o wzmożonej intensywności (HIIT) moduluje stan zapalny poprzez zmianę ekspresji specyfic...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Paulina Małczyńska

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 12. Uwaga wykonawcza, genetyczne ryzyko choroby Alzheimera i kora obręczy: badania z użyciem technik EEG i fMRI

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Patrycja Dzianok

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 13. Różnice płciowe głównych elementów odruchu na rozciąganie: motoneuronów oraz wrzecion mięśniowych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Jan Celichowski

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 14. Efektywność mechanizmów uwagowych jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tamara Walczak-Kozłowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 15. Udział prawej półkuli mózgu w etiologii zaburzeń depresyjnych nawracających

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Talarowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Psychiatrii Dorosłych

 16. Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych? Od aktywności neuronalnej przez markery fizjologiczne do c...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Łukasz Okruszek

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Rozwój umiejętności integracji litery z głoską u dzieci

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Beck

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Wpływ temperatury na właściwości skurczu jednostek ruchowych w mięśniach brzuchatym przyśrodkowym i płaszczkowatym szczu...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: Bartosz Malak

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 19. Od przetwarzania ruchu biologicznego do teorii umysłu - neuronalne i behawioralne korelaty zaburzeń poznania społecznego...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Małgorzata Krawczyk

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) - w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hanna Cygan

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 21. Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Michałowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 22. Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Anna Brytek-Matera

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 23. Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronione...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Józef Gierowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 24. Aktywacja szlaków związanych z inflomasomami w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej i zwiększona aktywacja tych szl...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Giovanni Lombardi

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej

 25. Określenie struktur uczestniczących w zachowaniach eksploracyjnych typu autoekspozycji i częściowe zablokowanie ich akty...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Ita Robakiewicz

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 26. Psychofizjologiczne i psychologiczne korelaty mizofonii - jednego z rodzajów obniżonej tolerancji na dźwięki.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Siepsiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 27. Behawioralne i psychofizjologiczne wskaźniki reakcji na stres społeczny i niespołeczny w schizofrenii - badania z użycie...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Schudy

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Mańkowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 29. Analiza powtarzalności metody fotogrametrycznej stosowanej do oceny postawy ciała człowieka i próba jej optymalizacji z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: Mariusz Strzecha

  Radomska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk o Zdrowiu

 30. Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Martyna Krężołek

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 31. Psychospołeczne determinanty zachowań siedzących

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Boberska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 32. Psychofizjologiczne przejawy dysfunkcji kory przedczołowej oraz pętli czołowo-ciemieniowej jako czynniki wyjaśniające zm...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Kołodziej

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 33. Organizacja neuronalnej sieci językowej u dzieci późno mówiących w zależności od występowania dysleksji rozwojowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Dynak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Uwarunkowania podmiotowe i relacyjne funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów damsko-damskich, damsko-męskich i męsko...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Piotr Olesiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 35. Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania czynnikami biologicznymi oraz zmie...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Bury-Kamińska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 36. Umożliwianie czy podtrzymywanie? W jakiej kolejności operują wsparcie społeczne i przekonania o własnej skuteczności wyj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Banik

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 37. Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Michałowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 38. Góra- dół czy dół-góra? Bayesowskie podejście do postrzegania w autyzmie: słabe predykcje, wyższa wrażliwość zmysłowa cz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Król

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 39. Podłużna ocena zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym chorych z młodzieńcza skolioza idiopatyczną przed, w trakcie i po...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Ewa Misterska

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 40. Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewelina Kowalewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 41. Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Aleksandra Łuszczyńska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 42. Najlepsi z najgorszych i źli stale. Więźniowie dożywotni

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Niełaczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 43. Modyfikacja pobudzeń synaptycznych motoneuronu przy wykorzystaniu przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym (tsDCS) - no...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marcin Bączyk

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 44. Wypalenie zawodowe: nowa konceptualizacja w badaniach podłużnych z zastosowaniem analiz wielopoziomowych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 45. Rola praktyki uważnej wdzęczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych.

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Golec

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 46. Efekty krótkoterminowe i długoterminowe ogólnoustrojowej krioterapii na wrażliwość na działanie insuliny w grupie osób z...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Ziemann

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii

 47. Skuteczność autoafirmacyjnych intencji implementacyjnych w redukowaniu objawów depresji i lęku oraz zwiększaniu dobrosta...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Patryk Łakuta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 48. Modulacja właściwości elektrofizjologicznych motoneuronów rdzenia kręgowego w następstwie przezrdzeniowej stymulacji prą...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Piotr Krutki

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 49. Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia z...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Pluta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 50. Informacja, działanie i czterowymiarowo stopniowalna świadomość w kontekście aktualnych dyskusji dotyczących miar, funkc...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jakub Jonkisz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu