Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 245 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Miejsce Kazimierza Twardowskiego w kulturze polskiej i filozofii europejskiej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Jacek Jadacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 2. 'Wewnętrzne hamulce na drodze rozwoju pro-europejskiej transformacji Moldawii'

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kerry Longhurst

  Collegium Civitas

 3. Polityka pomocy rozwojowej podmiotów sub-narodowych w państwach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Magdalena Kania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 4. Relacje pomiędzy partiami politycznymi na poziomie europejskim a grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paula Wiśniewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 5. Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jacek Zaleśny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 6. Wolność badań naukowych i nauczania w orzecznictwie sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Stachowiak-Kudła

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 7. Specyfika wykładni prawa karnego zgodnie z celami i brzmieniem prawa Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Rams

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Prawa i Administracji

 8. Instytucjonalizacja europejskiej ramy polityki integracji imigrantów w metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. Studia p...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Patrycja Matusz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych

 9. Finansowanie sektora prywatnego w europejskich gospodarkach wschodzących przez banki zagraniczne: stabilność i wpływ nie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Polityczność i legitymizacja władzy dyskrecjonalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Mańko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 11. Kapitał społeczny, innowacyjność i wzrost w regionach. Analiza porównawcza klastrów przemysłu biotechnologicznego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn

  Akademia Leona Koźmińskiego

 12. Europejskie prawo rzeczowe: między harmonizacją a fragmentaryczną unifikacją

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Królikowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 13. Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ewa Kucharska-Stasiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 14. Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza kry...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Roman Wieruszewski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 15. Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Porównanie celów i prawnych środków regulacji sek...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Eryk Kosiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 16. Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim i prawie wybranych państw europejskich na tle procesów europeizacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 17. Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie w rozumieniu art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eu...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Miłosz Malaga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 18. Migracja i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza dyskursów i narracji bezpieczeństwa.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Stępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 19. Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej. Analiza polskich re...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Magdalena Zmysłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 20. Ochrona konsumentów w gospodarce współpracy (ang. collaborative economy) - analiza prawnoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Jabłonowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 21. Rola regionów w polityce Unii Europejskiej wobec Chin

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Kamiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 22. Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych Unii Eur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Beata Przybylska-Maszner

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 23. Media a dyskurs polityczny w postkomunistycznej Ukrainie. Studium przypadku dyskursu integracji europejskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Oleksii Polegkyi

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 24. Ochrona danych osobowych w procesie karnym w świetle gwarancji konstytucyjnych i prawa Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Wiliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 25. Współpraca międzygminna - formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty - porównanie krajów europejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 26. Analiza prawna eliminowania, ograniczania i zniekształcania konkurencji w sferze organizacji rywalizacji sportowej w Pol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 27. Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności in...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Sztobryn

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 28. Debaty wokół budowy meczetu w Warszawie i innych miastach europejskich. Stan prawny, podmioty budujące, przyczyny protes...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Agata Nalborczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 29. Wykładnia europejskiego prawa spółek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jacek Napierała

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 30. Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Frankowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 31. Sekurytyzacja kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza interakcji dyskursywnych i narracji bezpiecze...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Stępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 32. Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 33. Systemowa integracja i dezintegracja w Unii Europejskiej będąca następstwem instytucjonalnych odpowiedzi na kryzys stref...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dariusz Adamski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 34. Liberalizacja rynku usług w Unii Europejskiej jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsięb...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Anna Dąbrowska

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 35. Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Stępkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 36. Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy. Analiza sytuacji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2002-2014.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dorota Witkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 37. Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treśc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Marek Zubik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 38. Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Grzeszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 39. Współpraca międzynarodowa państw członkowskich Unii Europejskiej przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

 40. Realizacja swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w kontekście oc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Ryszka

  Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

 41. Inteligentny rozwój a przemiany sektorowe w europejskiej przestrzeni regionalnej - metody pomiaru

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Danuta Strahl

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 42. Ekonometryczna analiza czynników przyśpieszonego wzrostu w europejskich gospodarkach rynkowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Magdalena Osińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 43. Dostęp cudzoziemca do akt w procedurze wydaleniowej w świetle prawa polskiego i europejskiego

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Julia Wojnowska-Radzińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 44. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 45. Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jakub Wódka

  Instytut Studiów Politycznych PAN