Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców

2016/23/B/HS5/03596

Słowa kluczowe:

cudzoziemiec prawo międzynarodowe praw człowieka prawo Unii Europejskiej prawo Rady Europy

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Elżbieta Karska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 374 790 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-14

Zakończenie projektu: 2023-02-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (5)
 1. Pozycja procesowa uchodźcy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  Łukasz Dawid Dąbrowski
  Książka:
  Uchodźstwo XXI wieku z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 205-223), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego
  Status:
  Opublikowana
 2. Cudzoziemcy poszukujący azylu jako grupa ludności szczególnie podatna na zagrożenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Autorzy:
  Katarzyna Gałka
  Książka:
  Uchodźstwo XXI wieku z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 69-91), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego
  Status:
  Opublikowana
 3. Kilka uwag o uchodźstwie jako zagadnieniu prawnym
  Autorzy:
  Elżbieta Karska
  Książka:
  Uchodźstwo XXI wieku z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 45190), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego
  Status:
  Opublikowana
 4. Warunki powrotów przymusowych i wydaleń cudzoziemca z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Elżbieta Hanna Morawska
  Książka:
  Uchodźstwo XXI wieku z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 47-68), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego
  Status:
  Opublikowana
 5. Prawo uchodźców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na przykładzie Polski
  Autorzy:
  Bartłomiej Oręziak
  Książka:
  Uchodźstwo XXI wieku z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 243-256), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego
  Status:
  Opublikowana