Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metryczna teoria osobliwości i jej zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Guillaume Valette

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 2. Odpowiedniość Ogusa-Vologodsky'ego dla rozmaitości osobliwych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: Maciej Zdanowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 3. Osobliwości i szum, a złożoność informacyjna

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: Paweł Morkisz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 4. Osobliwości i niezmienniki w geometrii symplektycznej i afinicznej.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Domitrz

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 5. Osobliwości rozwiązań i profile asymptotyczne w modelach nielokalnych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Grzegorz Karch

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Równanie typu hesjanowego w geometrii zespolonej

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Sławomir Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Rozmaitości algebraiczne: arytmetyka i geometria

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adrian Langer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Pierścienie Coxa rozwiązań osobliwości ilorazowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maria Donten-Bury

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 9. Nieliniowe układy równań eliptycznych: regularność rozwiązań, struktura osobliwości i zagadnienia pokrewne

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 10. Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Mariusz Dąbrowski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 11. Równania różniczkowe, geometria i fizyka

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Henryk Żołądek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki

 12. Perturbacje kosmologiczne i osobliwości czarnych dziur w kwantyzacji pętlowej.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 13. Osobliwości rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych pochodzenia geometrycznego

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Miśkiewicz

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 14. Osobliwości i globalne własności nieliniowych równań różniczkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marcin Bobieński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 15. Zamierzona niekompletność. Recepcja "nieukończonych" oraz "wadliwych" obiektów na północ od Alp w latach 1430-1530....

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Dziki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 16. Arytmetyczne własności wyżej wymiarowych rozmaitości Calabiego-Yau

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST1

  Kierownik: Dominik Burek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Geometria bi-Lipschitzowska i stabilność globalnych odwzorowań wielomianowych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Zbigniew Jelonek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 18. Krzywe osobliwe na powierzchniach algebraicznych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Pokora

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 19. Osobliwości przekształceń harmonicznych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: Michał Miśkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 20. Rozmaitości algebraiczne powiązane ze strukturami kombinatorycznymi

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maria Donten-Bury

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 21. STABILNOŚĆ PROFILI WYBUCHÓW DLA RÓWNANIA FUJITY

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mikołaj Sierżęga

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 22. Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobliwości

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Biler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Składy chemiczne olbrzymów symbiotycznych i ich osobliwości jako wskaźniki ewolucji w układzie podwójnym.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST9

  Kierownik: dr Cezary Gałan

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 24. Teoria osobliwości i geometria afiniczna algebraiczna

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Zbigniew Jelonek

  Instytut Matematyczny PAN

 25. Terminalizacje symplektycznych osobliwości ilorazowych i ich pierścienie Coxa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: Maksymilian Grab

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 26. Osobliwości minimalizujących przekształceń biharmonicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: Katarzyna Mazowiecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki