Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Związki literatury polskiej i kartografii w XVI i I poł. XVII w.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Niedźwiedź

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 2. Kwestia godności kobiecej i jej przesłanki w traktacie "O ślachetności a zacności płci niewieściej" (1575) Macieja Wirzb...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marta Wojtkowska-Maksymik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 3. Koncepcje wyobraźni w refleksji teoretycznoliterackiej renesansu i baroku

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Barbara Niebelska-Rajca

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 4. Od paraklausithyronu do serenady

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grażyna Urban-Godziek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Literatury Staropolskiej

 5. Jan Długosz - pisarz jeszcze średniowieczny czy już renesansowy? Intertekstualne inspiracje w XV-wiecznej Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Zdzisław Koczarski

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Polifoniczność mapy. Mapowanie Moskwy w XVI w. a mapa Antona Wieda (1542, 1555)

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Niedźwiedź

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 7. Teoria czterech temperamentów w renesansowym piśmiennictwie polskim

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Raubo

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 8. "Zodiacus vitae" Marcella Palingenia Stellata jako dzieło renesansowego humanizmu. Monografia historycznoliteracka.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Ewelina Drzewiecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 9. "Przyszła ona do nas brzemienna": fenomenologia ciąży w angielskim dramacie wczesnonowożytnym ("Miarka za miarkę", 2.1.9...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Burzyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 10. Wawrzyniec Korwin (1465-1527) ze Środy Śląskiej - twórczość pisarska i działalność społeczno-kultutralna renesansowego h...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Zawadzki

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny