Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od paraklausithyronu do serenady

2012/07/B/HS2/01297

Słowa kluczowe:

Paraklausithyron serenada poezja renesansowa neolatynistyka Jan Kochanowski

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Literatury Staropolskiej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grażyna Urban-Godziek 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 145 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-17

Zakończenie projektu: 2017-12-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony