Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wawrzyniec Korwin (1465-1527) ze Środy Śląskiej - twórczość pisarska i działalność społeczno-kultutralna renesansowego humanisty

2011/01/B/HS2/01616

Słowa kluczowe:

Wawrzyniec Korwin Laurentius Corvinus renesans geografia toeria literatury retoryka

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Zawadzki 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 33 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Laurentius Corvinus Novoforensis (ca. 1465 - 1527). Carminum structura (Cracoviae 1496), IF: 2
  Autorzy:
  Robert K. Zawadzki
  Czasopismo:
  "Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury" (rok: 2011, tom: XII, strony: 115 - 124), Wydawca: Wydawnictwo im. Stanisława podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, @011, s. 115 - 124
  Status:
  Opublikowana
 2. Teologia i renesans. Wawrzyńca Korwina rozważania o trójcy Świętej i Matce Boskiej IF: 2
  Autorzy:
  Robert K. Zawadzki
  Czasopismo:
  Studia Pelplińskie (rok: 2015, ), Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. O niektórych walorach poezji Wawrzyńca Korwina IF: 8
  Autorzy:
  Robert K. Zawadzki
  Czasopismo:
  "Studia Classica et Neolatina" XII. Przez stulecia, (rok: 2014, tom: XII, strony: 59 - 80), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Renesansowe polemiki religijne. Carmen in quadam theologica disputatione (1524) Wawrzyńca Korwina IF: 10
  Autorzy:
  Robert K. zawadzki
  Czasopismo:
  Meander (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Wawrzyniec Korwin - życie i twórczość renesansowego humanisty (studium, tekst łacińskie, komentarz i przekład)
  Autorzy:
  Robert K. Zawadzki
  Książka:
  Wawrzyniec Korwin - życie i twórczość renesansowego humanisty (studium, tekst łaciński, komentarz i przekład (rok: 2013, tom: 1, strony: 1- 884), Wydawca: Wydawnictwo im Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  Status:
  Opublikowana