Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związki literatury polskiej i kartografii w XVI i I poł. XVII w.

2014/15/B/HS2/01104

Słowa kluczowe:

literatura renesansowa historia kartografii geokrytyka retoryka

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jakub Niedźwiedź 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 233 764 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-04

Zakończenie projektu: 2021-11-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Drukarka. Za kwotę 500 PLN
 3. Skaner. Za kwotę 500 PLN
 4. Urządzenie wielofunkcyjne (skaner z drukarką).

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. A medal minted by the Dutch West India Company in 1637 in honour of Krzysztof Arciszewski as a cartographic source
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Polish Cartographical Review (rok: 2018, tom: Vol. 50, no. 3, strony: 151–161), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geograficzne, DE GRUYTER POLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pcr-2018-0010 - link do publikacji
 2. Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku
  Autorzy:
  Grzegorz Franczak
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, strony: 193-252), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.006.7895 - link do publikacji
 3. Jagiellonian Epithalamia and New Geographical Knowledge
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Slavische Philologie (rok: 2020, tom: 76/2, strony: 339-370), Wydawca: Universitätsverlag Winter Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
 4. Wykorzystanie map w działaniach strategicznych do 1586 roku w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, z. 3 (44), strony: 511–566), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.015.8882 - link do publikacji
 5. Oblężenie i zdobycie warownej twierdzy połockiej przez najjaśniejszego króla Polski Stefana – analiza założeń taktycznych w świetle źródeł kartograficznych
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, z. 4 (45), strony: 703–756), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.019.9346 - link do publikacji
 6. Mapy w planowaniu działań operacyjnych armii polskiej i litewskiej do początków panowania Stefana Batorego
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, z. 3 (44), strony: 567–607), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.016.8883 - link do publikacji
 7. Ocena wiarygodności źródeł kartograficznych prezentujących oblężenie Połocka z 1579 roku
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, z. 4 (45), strony: 757–794), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.020.9347 - link do publikacji
 8. Polotia recepta. Mapa Księstwa Połockiego – teksty i preteksty sporu o władzę
  Autorzy:
  Grzegorz Franczak
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2021, tom: 23, 2 (59), strony: 97–133), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.21.005.13439 - link do publikacji
 9. Ryciny prezentujące kampanię połocką 1579 r. jako jednolita kompozycja kartograficzna
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, strony: 157-192), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.005.7894 - link do publikacji
 10. The Atlas of the Principality of Polotsk – an Introduction
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, strony: 19-35), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 11. Wyprawa zbrojna Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" w Inflantach zimą 1579 roku
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2018, tom: 83, strony: 39-67), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15762/ZH.2018.02 - link do publikacji
 12. Atlas Księstwa Połockiego – wprowadzenie
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, strony: 44579), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 13. Charakterystyka prac kartograficznych Stanisława Pachołowieckiego (1580)
  Autorzy:
  Kazimierz Kozica
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, strony: 37-59), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.001.7890 - link do publikacji
 14. Where Are We in Europe? Two Literary Maps of the Continent in Renaissance Epic Poetry (Luís Vaz de Camões and Maciej Stryjkowski)
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Czasopismo:
  Studi Slavistici (rok: 2018, tom: 15, 2, strony: 39-54), Wydawca: Firenze University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13128/Studi_Slavis-23724 - link do publikacji
 15. Źródła, konteksty i okoliczności powstania Ody o zdobyciu Połocka Jana Kochanowskiego
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2016, tom: 18, strony: 359-400), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.16.014.6824 - link do publikacji
 16. Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580): propaganda, genologia i tworzenie wiedzy geograficznej
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, strony: 127-155), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.004.7893 - link do publikacji
 17. Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego z 1580 roku (transkrypcja i przekład)
  Autorzy:
  Grzegorz Franczak
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, strony: 61-74), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.002.7891 - link do publikacji
 18. Mercator's Lithuanian-Russian Borderlands: Russiae pars amplificata (1595) and its Polish Sources IF: 0,2
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Czasopismo:
  Imago Mundi (rok: 2019, tom: 2,95972222222222, strony: 151-172), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/03085694.2019.1607042 - link do publikacji
 19. Okoliczności powstania i przydatność wojskowa mapy Descriptio Ducatus Polocensis Stanisława Pachołowieckiego (1580)
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, strony: 75-125), Wydawca: Wydawnictwo UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.003.7892 - link do publikacji
 20. Polska szesnastowieczna propaganda wojenna w działaniu: przypadek Atlasu Księstwa Połockiego (1580)
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, z. 3 (44), strony: 477–509), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.014.8881 - link do publikacji
 21. Rola map i planów w działaniach taktycznych wojsk polskich i litewskich do początku panowania Stefana Batorego
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 19, z. 3 (44), strony: 609–661), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843844TE.17.017.8884 - link do publikacji
 1. Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku (monografia)
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Książka:
  Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku (rok: 2019, tom: -, strony: 1-336), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. A Lithuanian Nobleman's Mapping of Poland: The Itinerary of a Peregrination by Stanisław Samuel Szemiot (1680)
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Książka:
  Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania, ed. R. Butterwick (rok: 2019, ), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 3. Humanistyczna mapa Europy Jana Kochanowskiego (Pieśń 24 Ksiąg wtórych)
  Autorzy:
  Jakub Niedźwiedź
  Książka:
  Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu (rok: 2016, tom: 1, strony: 251-273), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Mapy historyczne Polski i Litwy w epoce nowożytnej
  Autorzy:
  Karol Łopatecki
  Książka:
  Z Dziejów Kartografii. Dawne mapy historyczne i wojskowe, pod red. Beaty Konopskiej, Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego (rok: 2018, tom: 22, strony: 44895), Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN Zespół Historii Kartografii
  Status:
  Opublikowana