Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koncepcje wyobraźni w refleksji teoretycznoliterackiej renesansu i baroku

2012/07/B/HS2/02237

Słowa kluczowe:

phantasia imaginatio inventio wyobraźnia inwencja renesansowa teoria literacka poetyka baroku estetyka renesansu i baroku kreacja poetycka

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Barbara Niebelska-Rajca 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 54 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Zakończenie projektu: 2017-01-08

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Prawdopodobieństwo i przyjemność. O kategorii "impossibile credibile" IF: 5
  Autorzy:
  Barbara Niebelska-Rajca
  Czasopismo:
  "Teksty Drugie" (rok: 2015, tom: 1, strony: 294-310), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Monografia Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "fantasia-imaginatio" w teorii twórczości renesansu i baroku
  Autorzy:
  Barbara Niebelska-Rajca
  Książka:
  Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "fantasia-imaginatio" w teorii twórczości renesansu i baroku (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe KUL (Seria Studia i Materiały do Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej)
  Status:
  Przyjęta do publikacji