Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nauka, filozofia i polityka w rosyjskiej myśli religijnej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tereza Obolevitch

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 2. Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Janusz Dobieszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Ontologizm rosyjskich transcendentalistów z kręgu "Logosu" (Borys W. Jakowienko, Wasyl E. Sezeman)

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Barbara Czardybon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jacek Uglik

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 5. Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Lilianna Kiejzik

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 6. Pawła Florenskiego (1882-1937) filozofia wszechjedności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: Justyna Kroczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 7. Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Lilianna Kiejzik

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 8. Czy w Dawnej Rusi (XI-XIII w.) istniała myśl filozoficzna? Język, literatura i sztuka w perspektywie filozoficznej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Justyna Kroczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 9. Przemiany w tradycji religijnej migrantów z Tadżykistanu w Federacji Rosyjskiej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Cieślewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 10. Prejudycjalność w polskim i rosyjskim procesie karnym. Analiza prawonoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Machlańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji