Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ontologizm rosyjskich transcendentalistów z kręgu "Logosu" (Borys W. Jakowienko, Wasyl E. Sezeman)

2013/11/N/HS1/04808

Słowa kluczowe:

filozofia rosyjska ontologizm neokantyzm B. W. Jakowienko W. E. Sezeman

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Barbara Czardybon 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 33 319 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-22

Zakończenie projektu: 2015-09-21

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Intuicjonizm krytyczny neookcydentalisty Borysa Jakowienki. Zarys problematyki
  Autorzy:
  Barbara Czardybon
  Czasopismo:
  "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" (rok: 2015, tom: 60, strony: 205-222), Wydawca: Wyd. Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 2. Исследования по истории русского неокантианства в Польше
  Autorzy:
  Barbara Czardybon, Władimir Biełow
  Czasopismo:
  "Кантовский сборник" (rok: 2016, tom: 1, strony: 66-86), Wydawca: Izd. BFU im. I. Kanta
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5922/0207-6918-2016-1-5 - link do publikacji
 3. Filozofia Wasyla Sezemana a neokantyzm marburski
  Autorzy:
  Barbara Czardybon
  Czasopismo:
  "Studia Philosophica Wratislaviensia" (rok: 2016, tom: 4, strony: 81–96), Wydawca: Wyd. UWr
  Status:
  Opublikowana
 4. Znajomość postaci i idei rosyjskiego neokantyzmu w Polsce
  Autorzy:
  Barbara Czardybon, Władimir Biełow
  Czasopismo:
  "Diametros" (rok: 2017, tom: 52, strony: 44948), Wydawca: Wyd. UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13153/diam.52.2017.1056 - link do publikacji
 5. Wprowadzenie do problematyki wiedzy w rosyjskim transcendentalizmie – od neokantyzmu do postneokantyzmu
  Autorzy:
  Barbara Czardybon
  Czasopismo:
  "Folia Philosophica" (rok: 2016, tom: 35, strony: 29-52), Wydawca: Wyd. UŚ
  Status:
  Opublikowana
 6. Философия Василия Сеземана и Марбургское неокантианство
  Autorzy:
  Barbara Czardybon
  Czasopismo:
  "Кантовский сборник" (rok: 2015, tom: 3, strony: 66-85), Wydawca: Izd. BFU im. I. Kanta
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5922/0207-6918-2015-3-5 - link do publikacji