Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej

2014/13/B/HS1/00761

Słowa kluczowe:

epistemologia doświadczenie religijne filozofia religii

Deskryptory:

 • HS1_9: Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze
 • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Janusz Dobieszewski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 279 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-12

Zakończenie projektu: 2018-02-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Filozofia polityczna Martina Bubera – realna "trzecia droga" czy anarchistyczna utopia?
  Autorzy:
  Bialer, Olga
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny (rok: 2015, tom: 4 (96), strony: 365-382), Wydawca: Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Czy Martin Buber był filozofem żydowskim?
  Autorzy:
  Stanisław Krajewski
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (rok: 2015, tom: 4 (96), strony: 81-99), Wydawca: Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Wydział Filozofii i Socjologii UW
  Status:
  Opublikowana
 3. O niektórych rosyjskich źródłach filozofii Nietzschego (Hercen, Dostojewski, Tołstoj)
  Autorzy:
  Jewłampijew, Igor
  Czasopismo:
  Slavia Orientalis (rok: 2016, tom: LXV, nr 4, strony: 651-666), Wydawca: Komitet Słowianoznawstwa PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ И НЕАКТИВНОЕ УСИЛИЕ". ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ КАК ИСТОЧНИК ПОНЯТИЙ ДЛЯ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
  Autorzy:
  Jakub Mach
  Czasopismo:
  Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология (rok: 2019, tom: 3 lub 4, strony: 13), Wydawca: Petersburski Uniwersytet Państwowy
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym.
  Autorzy:
  Dobrzeniecki, Marek
  Czasopismo:
  Studia Philosophiae Christianae UKSW (rok: 2016, tom: 52(2016)2, strony: 35-52), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Włodzimierza Erna program dla rosyjskiej filozofii. Wprowadzenie do lektury przekładów
  Autorzy:
  Tomasz Herbich
  Czasopismo:
  "Kronos. Metafizyka, kultura, religia" (rok: 2017, tom: nr 2 (41), strony: 35–53), Wydawca: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Śmierć, Rozanow, Chrystus
  Autorzy:
  Tomasz Herbich
  Czasopismo:
  "Kronos. Metafizyka, kultura, religia" (rok: 2018, tom: nr 1 (44), strony: 0), Wydawca: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. O kategorii созерцания w Niepojętym Siemiona Franka i jej niektórych filozoficznych korzeniach
  Autorzy:
  Monika Woźniak
  Czasopismo:
  "Hybris" , Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. Buber, Bachtin i rosyjskie okolice
  Autorzy:
  Dobieszewski, Janusz
  Czasopismo:
  Przegląd filozoficzny (rok: 2015, tom: 4(96), strony: 421-440), Wydawca: Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. ABRAHAMA HESCHLA FILOZOFIA CZŁOWIEKA
  Autorzy:
  Janusz Dobieszewsk
  Czasopismo:
  Kronos (rok: 2016, tom: 1, strony: 286-294), Wydawca: Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego
  Status:
  Opublikowana
 11. IDEA NIEKLASYCZNEJ METAFIZYKI W ROSYJSKIEJ FILOZOFII POCZĄTKU XX WIEKU (S. FRANK, M. BIERDIAJEW, L. KARSAWIN)
  Autorzy:
  Igor Jewłampijew
  Czasopismo:
  "Kronos. Metafizyka, kultura, religia" (rok: 2017, tom: nr 2 (41), strony: 0), Wydawca: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
  Status:
  Opublikowana
 12. WOKÓŁ POLSKICH SPRAW ROSYJSKICH
  Autorzy:
  Janusz Dobieszewski
  Czasopismo:
  Kronos (rok: 2015, tom: 4, strony: 257-263), Wydawca: Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. POEMAT O WIELKIM INKWIZYTORZE W KONTEKŚCIE FILOZOFICZNEGO ŚWIATOPOGLĄDU F. DOSTOJEWSKIEGO
  Autorzy:
  Igor Jewłampijew
  Książka:
  "Wokół Fiodora Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej" (rok: 2017, tom: 6, strony: 0), Wydawca: Wydział Filozofii i Socjologii UW
  Status:
  Opublikowana
 2. praca zbiorowa
  Autorzy:
  zbiorowy, redakcja Януш Добешевский, Станислав Краевский, Якуб Мах
  Książka:
  Познание и религия. Эпистемология религиозного опыта в русской и еврейской философской мысли ХХ века (rok: 2018, tom: 1, strony: 248), Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Mesjanizm i katastrofizm w późnych pismach Mikołaja Bierdiajewa
  Autorzy:
  Herbich, Tomasz
  Książka:
  Historia, polityka, prawo – filozoficzne refleksje nad tym, co społeczne, red. Krzysztof Bałękowski, Przemysław Wiatr, Dorota Litwin-Lewandowska (rok: 2016, tom: 1, strony: 48-62), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
  Status:
  Opublikowana
 4. praca zbiorowa
  Autorzy:
  zbiorowy, red. Janusz Dobieszewski, Stanisław Krajewski, Jakub Mach
  Książka:
  Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej (rok: 2018, tom: 1, strony: 478), Wydawca: TAiWPN UNIVERSITAS
  Status:
  Opublikowana
 5. Somehow achievable and accessible. A provisional concept of the unknowable and neutral weakening in Semen Liudvigovich Frank's Foreword to The Unknowable: An Ontological Introduction to the Philosophy of Religion"
  Autorzy:
  Jakub Mach
  Książka:
  Theology Between East and West (rok: 2019, tom: 1, strony: 8), Wydawca: WAM
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Nie-modna moda. Filozofia rosyjska w Polsce w ostatnim półwieczu
  Autorzy:
  Dobieszewski, Janusz
  Książka:
  Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), red. M. Dąbrowska i P. Głuszkowski, Warszawa 2016 (s. 317-326) (rok: 2016, tom: 1, strony: 317-326), Wydawca: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Źródła obcości kultury niemieckiej w pismach Włodzimierza Erna i Mikołaja Bierdiajewa powstałych podczas I wojny światowej
  Autorzy:
  Tomasz Herbich
  Książka:
  Obce przestrzenie. Wschód – Rosja – Konteksty (rok: 2016, tom: I, strony: 180–189), Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Epigram"
  Status:
  Opublikowana