Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nauka, filozofia i polityka w rosyjskiej myśli religijnej

2014/15/B/HS1/01620

Słowa kluczowe:

Rosyjska filozofia religijna wiara i rozum nauka i religia religia i polityka

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS1_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tereza Obolevitch 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 249 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-09

Zakończenie projektu: 2019-07-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Publikacje książkowe (15)
 1. "La Iglesia, la ´sobornost' de Khomiakov y la Revolución Rusa de 1917", Vol 49,
  Autorzy:
  Artur Mrówczyński-Van Allen
  Czasopismo:
  Scripta Theologica (rok: 2017, tom: Vol 49, strony: 59-84.), Wydawca: Iniversidad de Navarra
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.155581/006.49.1.59-84 - link do publikacji
 2. Artykuł [wraz z Александр Цыганков] Философия религии С.Л. Франка в свете новых материалов
  Autorzy:
  Tereza Obolevich
  Czasopismo:
  Философский журнал (rok: 2017, tom: 10, strony: 99-115), Wydawca: Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21146/2072-0726-2017-10-1-99-115 - link do publikacji
 3. Intellectus quaerens fidem: Georges Florovsky on the Relation between Philosophy and Theology
  Autorzy:
  Rojek, Paweł
  Czasopismo:
  Roczniki Filozoficzne (rok: 2016, tom: t. LXIV, z. 4, strony: 147-163), Wydawca: KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rf.2016.64.4-8 - link do publikacji
 4. Jak dwoje staje się jednym? Pojęcie tożsamości u Pawła Florenskiego [How Two Become One? Pavel Florensky's Concept of Identity] IF: 14
  Autorzy:
  Paweł Rojek
  Czasopismo:
  "Roczniki Filozoficzne" (rok: 2017, tom: LXV,nr4, strony: 251-270), Wydawca: KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rf.2017.65.4-12 - link do publikacji
 5. Русская религиозная философия между Востоком и Западом: пути русской софиологии
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Czasopismo:
  "Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение" (rok: 2016, tom: 4, strony: 47-63), Wydawca: PSTGU
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15382/sturI201666.47-63 - link do publikacji
 6. Car i filozof. G. W. Leibniz w Rosji XVII-XVIII wieku
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria (rok: 2016, tom: R. 25, Nr 4, strony: 329-342), Wydawca: UW
  Status:
  Opublikowana
 7. Cogito and the Ontological Argument. Semen Frank's Performative Proof for the Existence of God IF: 0,128
  Autorzy:
  Paweł Rojek
  Czasopismo:
  Studies on East European Thought (rok: 2019, tom: 71, strony: 119-140), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11212-019-09326-5 - link do publikacji
 8. Cogito i dowód ontologiczny. Performatywny argument za istnieniem Boga Siemiona Franka [Cogito and the Ontological Argument: S. L. Frank's Performative Proof of the Existence of God IF: 11
  Autorzy:
  Paweł Rojek
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny" (rok: 2017, tom: 3, strony: 65-88), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://dx.doi.org/1.18290/rf.2017.65.4-12 - link do publikacji
 9. Galileo in the Russian Orthodox Context: History, Philosophy, Theology and Science IF: 0,855
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Czasopismo:
  Zygon: Journal of Religion and Science" (rok: 2015, tom: 4, strony: 788-808), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/zygo.12219 - link do publikacji
 10. «Beyond Political Theology and its Liquidation: From Theopolitical Monotheism to Trinitarianism
  Autorzy:
  Artur Mrówczyński-Van Allen
  Czasopismo:
  Modern Theology (rok: 2017, tom: 33, strony: 570-593), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/moth.12356 - link do publikacji
 11. Единство духа. Восточно-христианский исихазм и японский буддизм дзэн в творчестве Томаса Мертона и С.С. Хоружего
  Autorzy:
  Tereza Obolevich
  Czasopismo:
  Соловьевские исследования (rok: 2017, tom: 53/2, strony: 129-143), Wydawca: Russian academic centre of Solovyov's heritage research (Ivanovo)
  Status:
  Opublikowana
 12. Восприятие творчества А.Ф. Лосева в Польше в XХ и XXI веке в контексте его эстетической мысли
  Autorzy:
  Tereza Obolevich
  Czasopismo:
  Соловьевские исследования (rok: 2017, tom: 55/3, strony: 56-77), Wydawca: Russian academic centre of Solovyov's heritage research (Ivanovo)
  Status:
  Opublikowana
 13. Два философа: Семен Франк о Петре Чаадаев
  Autorzy:
  Tereza Obolevich
  Czasopismo:
  "Logos i Ethos" (rok: 2016, tom: 43, strony: 49-64), Wydawca: UPJPII
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15633/lie.1959 - link do publikacji
 14. С.Л. Франк о русском марксизме
  Autorzy:
  Tereza Obolevich, Александр Цыганков
  Czasopismo:
  Вопросы философии (rok: 2017, tom: 6, strony: 92-104), Wydawca: Izdatel'stvo Nauka
  Status:
  Opublikowana
 15. «Конфликт науки с религией есть конфликт двух вер...». Позиция С.Л. Франка. Приложение: С.Л. Франк. <Об отношении между религией и наукой>
  Autorzy:
  Tereza Obolevich, Александр Цыганков
  Czasopismo:
  Соловьевские исследования (rok: 2017, tom: 53/1, strony: 86-103), Wydawca: Russian academic centre of Solovyov's heritage research (Ivanovo)
  Status:
  Opublikowana
 16. Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: próba oceny
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Czasopismo:
  "Logos i Ethos" (rok: 2015, tom: 1, strony: 59-80), Wydawca: UPJPII
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15633/lie.1045 - link do publikacji
 17. Краковские исследования русской философии
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Czasopismo:
  "Вече. Журнал русской философии и культуры" (rok: 2015, tom: 27, strony: 22-38), Wydawca: SPGU
  Status:
  Opublikowana
 18. С.Л. Франк о Пугачеве как символе русской революции. Приложение: Франк С.Л. Маркс и Пугачев (Marx und Pugatschow)
  Autorzy:
  Tereza Obolevich, Александр Цыганков
  Czasopismo:
  Философский журнал (rok: 2017, tom: 4, strony: 59-71), Wydawca: Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21146/2072-0726-2017-10-4-59-71 - link do publikacji
 1. "The Madman" Appeals to Faith and Reason
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Książka:
  Peter Chaadaev Between the Love of Fatherland and the Love of Truth (rok: 2018, tom: 1, strony: 55-72), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana
 2. Aspects of the Russian Tradition of Philosophical-Theological Synthesis in the Post-Secular Context: Georges Florovsky, Sergey Bulgakov, Alain Badiou, and the Theology Dwarf "
  Autorzy:
  Artur Mrówczyński-Van Allen, Sebastián Montiel Gómez
  Książka:
  Beyond Modernity: Russian Religious Philosophy and Post-Secularism (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 13-24), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana
 3. From Chaadaev to Patriarch Kirill
  Autorzy:
  Artur Mrowczyński - Van Allen
  Książka:
  Peter Chaadaev Between the Love of Fatherland and the Love of Truth, (rok: 2018, tom: 1, strony: 40-54), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana
 4. Ekumenizm i nowoczesność. Współczesne znaczenie rosyjskiej myśli religijnej
  Autorzy:
  Paweł Rojek
  Książka:
  Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II po Franciszka (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Centrum Myśli Jana Pawła II
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Our Slavic Pope." The Mission of Slavs according to John Paul II
  Autorzy:
  Paweł Rojek
  Książka:
  Alexei Khomiakov: The Mystery of Sobornost' (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 229-245), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana
 6. Orthodoxy and Logic The Case of Pavel Florensky's Theory of Antinomy
  Autorzy:
  Paweł Rojek
  Książka:
  Theology and Philosophy in Eastern Orthodoxy (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 120-144), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana
 7. Post-Secular Metaphysics: Georges Florovsky's Project of Theological Philosophy
  Autorzy:
  Paweł Rojek
  Książka:
  Beyond Modernity: Russian Religious Philosophy and Post-Secularism (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 97-135), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana
 8. Religijny wymiar filozofii chrześcijańskiego Wschodu
  Autorzy:
  Tereza Obolevich
  Książka:
  Filozofia Boga, cz. 1, red. S. Janeczek, A. Starościc (rok: 2017, tom: 1, strony: 617-635), Wydawca: KUL Lublin
  Status:
  Opublikowana
 9. The Critique of Adamic Reason
  Autorzy:
  Artur Mrówczyński_ Van Allen, Teresa Obolevitch, Paweł Rojekt
  Książka:
  Peter Chaadaev Between the Love of Fatherland and the Love of Truth, (rok: 2018, tom: 1, strony: 44819), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana
 10. nie dotyczy
  Autorzy:
  Paweł Rojek
  Książka:
  Theological Philosophy: Theology, Ontology, and Logic in Russian Religious Philosophy (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wipf and Stock
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 11. 1
  Autorzy:
  Teresa Obolevich
  Książka:
  Тереза Оболевич, Семен Франк. Штрихи к портрету философа (rok: 2017, tom: brak, strony: 202), Wydawca: Москва: Издательство ББИ ISBN: 978-5-89647-356-5
  Status:
  Opublikowana
 12. The Philosophy of Culture of Semen Frank and its Significance for the Post-Secular World
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Książka:
  Beyond Modernity: Russian Religious Philosophy and Post-Secularism (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 210-224), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana
 13. nie dotyczy
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Książka:
  Faith and Science in Russian Religious Thought (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 240), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
 14. Пасхальная тема в творчестве С.Л. Франка
  Autorzy:
  Teresa Obolevitch
  Książka:
  Історія філософії у вітчизняній духовній культурі (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 508-516), Wydawca: AСМІ
  Status:
  Opublikowana
 15. Abel, where is your Brother Cain?": The Russian Way of Overcoming Modernity
  Autorzy:
  Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch, Paweł Rojek
  Książka:
  Beyond Modernity: Russian Religious Philosophy and Post-Secularism (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 44570), Wydawca: Pickwick Publications
  Status:
  Opublikowana