Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy w Dawnej Rusi (XI-XIII w.) istniała myśl filozoficzna? Język, literatura i sztuka w perspektywie filozoficznej

2016/21/D/HS1/03396

Słowa kluczowe:

filozofia bizantyjska filozofia rosyjska staro-cerkiewno-słowiański Ruś średniowiecze Kościół teologia Bułgaria

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

woj. lubuskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Kroczak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 98 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-17

Zakończenie projektu: 2021-07-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Christian ascetics of late Antiquity as a philosophy and its echo in the culture of Old Rus' (11th-13th centuries)
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Czasopismo:
  Konštantinove listy = Constantine's Letters (rok: 2021, tom: 14, strony: 39047), Wydawca: Uniwersytet w Nitrze
  Status:
  Opublikowana
 2. ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ РАССУДОЧНОСТИ И РАЗУМНОСТИ В ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СЛАВЯНОФИЛОВ
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Czasopismo:
  ПАРАДИГМА: ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ (rok: 2017, tom: 27, strony: 51-63), Wydawca: Проф.Надежда Орлова, СПБГУ
  Status:
  Opublikowana
 3. "Człowiek totalny" versus "człowiek integralny". Przyczynek do Karola Marksa i Iwana Kiriejwskiego rozważań o człowieku
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Czasopismo:
  Hybris (rok: 2018, tom: nr 40, strony: 39-56), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 4. Estetyka staroruskiej ikony okresu przedmongolskiego
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Czasopismo:
  Teologia i człowiek (rok: 2018, tom: nr 3, strony: 155-168), Wydawca: Wydział Teologiczny UMK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/TiCz.2018.032 - link do publikacji
 5. Staroruskie motywy w twórczości Pawła Florenskiego (1882-1937)
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Czasopismo:
  Konštantinove listy = Constantine's Letters (rok: 2018, tom: 11, strony: 179-189), Wydawca: Uniwersytet w Nitrze (Słowacja)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17846/CL.2018.11.2.179-189 - link do publikacji
 6. Christian forms of expressing beauty and the religious identity of Old Rus' (11-13th centuries) according to the Hypatian Codex
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Czasopismo:
  Roczniki Humanistyczne (rok: 2019, tom: LXVII, strony: 181-191), Wydawca: KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rh.2019.67.7-12 - link do publikacji
 7. Роль христианской письменности в формировании «эстетической самобытности» древнерусской культуры
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Czasopismo:
  Бече (rok: 2017, tom: 29, strony: 47-56), Wydawca: СПбГУ
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Książka:
  Kultura filozoficzna dawnej Rusi (rok: 2020, tom: -, strony: 276), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Женщина и морально-аскетический идеал в Древней Руси (11-13 вв.)
  Autorzy:
  Justyna Kroczak
  Książka:
  Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej (rok: 2020, tom: -, strony: 37-47), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana