Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 37 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Państwo opiekuńcze a nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu - badanie porównawcze krajów europejskich.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Michoń

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 2. Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Zalewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 3. Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-polityczn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Anna Firkowska-Mankiewicz

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 4. Wpływ narracji na postawy człowieka wobec zwierząt i ich dobrostanu - badania empiryczne.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wojciech Małecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 5. Różnice w emocjonalności, aktywności oraz pamięci wynikające z odmiennych warunków bytowania na przykładzie czterech gat...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Zięba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 6. Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości....

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Karaś

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 7. Wpływ doświadczeń społecznych nabywanych w okresie wczesno-młodzieńczym i wczesnej dorosłości na późniejsze funkcjonowan...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Wojciech Pisula

  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej

 8. Wpływ liczby wychowywanych dzieci na jakość życia rodzin w Europie.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Baranowska-Rataj

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Statystyki i Demografii

 9. Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłej: propozycja teoretyczna i jej ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marlena Kossakowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 10. Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Paweł Górka

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 11. Emocje a zmieniające się miejsca: konsekwencje zmian klimatu dla dobrostanu i zachowań prośrodowiskowych

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Wnuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 12. Funkcjonowanie psychospołeczne osób wybitnie uzdolnionych intelektualnie. Analiza danych kohortowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Stanisław Czerwiński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 13. NAWIGATOR MĘSKOŚCI - analiza związku między męskimi rolami, dobrostanem psychicznym i równością płci

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 14. Badania podłużne tendencji prospołecznych w późnym okresie pandemii COVID-19: między dobrem własnym a dobrem innych oraz...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Iwona Nowakowska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 15. Proces przywracania znaczenia w chorobie nowotworowej: rola elastyczności psychologicznej. Badania intensywne podłużne i...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Kroemeke

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 16. Idealne typy dobrostanu - badania zakrojone na ponad pięćdziesiąt krajów nad kulturowo wrażliwymi "Narodowymi Miarami Do...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Długotrwałe skutki pandemii COVID-19 w zakresie psychicznego i społecznego dobrostanu Polaków: Rola pokryzysowych proces...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kaniasty

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Program Pozytywnego Zdrowia

  Konkurs: POLS , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dorota Węziak-Białowolska

  Uniwersytet Jagielloński, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

 19. Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między "potocznymi teoriami rozwoju społecze...

  Konkurs: GRIEG , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Psychologii PAN

 20. Rola odczuwania wdzięczności a dzienny dobrostan psychiczny pacjentek onkologicznych i depresyjnych - badania dzienniczk...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Sztachańska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 21. Rozumienie relacji między wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. John Nezlek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 22. Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Namysłowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 23. Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w statystycznej analizie i ekonometrycznym modelowaniu dobrosta...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wiktor Ejsmont

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 24. Uwarunkowania podmiotowe i relacyjne funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów damsko-damskich, damsko-męskich i męsko...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Piotr Olesiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 25. Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystyczny...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 26. Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paweł Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 27. Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Bojanowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 28. Perspektywa międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i phubbingu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Błachnio

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 29. Wypalenie zawodowe: nowa konceptualizacja w badaniach podłużnych z zastosowaniem analiz wielopoziomowych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 30. U PROGU INDUSTRIALIZACJI - OCENA DOBROSTANU MIESZKAŃCÓW NOWOŻYTNEGO WROCŁAWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Dąbrowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 31. Skuteczność autoafirmacyjnych intencji implementacyjnych w redukowaniu objawów depresji i lęku oraz zwiększaniu dobrosta...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Patryk Łakuta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 32. Dobrostan rodziny - uzupełnianie wiedzy o dobrostanie 'ja' poprzez badanie dobrostanu 'my' (badanie empiryczne ponad czt...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Rzeszutek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 34. Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Tomczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 35. Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Jankowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 36. Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania - Zasoby Zawodowe: studia dzienniczkowe dynamiki afektu, radzenia sobie i d...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 37. Ćwierć wieku później: długookresowe konsekwencje "terapii szokowej" na poziomie indywidualnym.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA