Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 34 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanistyczne spójrzenie na specyficzność oddziaływań glikozaminoglikanów z białkami regulatorowymi

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Sergey Samsonov

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 2. Pomiary przekrojów czynnych w procesach fragmentacji niezbędne do interpretacji oddziaływań promieniowania kosmicznego w...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Seweryn Kowalski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 3. Sterowalne polem elektrycznym materiały szkieletowe złożone z podjednostek aromatycznych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 4. Development of electrophoretic co-deposition of bioactive and antibacterial ceramics with biodegradable polymers to prod...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Moskalewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 5. Geometria i topologia grup Artina

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Pisarki z kolekcji Varnhagena - listy, dzieła, relacje

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jadwiga Kita-Huber

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 7. Wpływ motywów zakupowych, preferencji dotyczących kanałów handlu oraz technologii cross-channel na zachowania cross-chan...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Komor

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 8. Przegląd nieba rentgenowskiego za pomocą eROSITA: akrecja w Galaktykach Aktywnych w erze danych masowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Alex Markowitz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 9. Masywne układy podwójne jako doskonałe laboratorium do studiowania formowania sie i ewolucji gwiazd oraz pomiaru kosmicz...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Grzegorz Pietrzyński

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 10. System Celów Tożsamościowych: Ja Dążeniowe w Interakcji i Kontekście

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Byrka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 11. LUSTRE - Testy grawitacji i ciemnej energii w lokalnym Wszechświecie

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Wojciech Hellwing

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ nieinwazyjnej stymulacji brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej na tendencyjność uwagową i przetwarzanie nagród...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. Polska "sztuka ludowa" i Holokaust: polsko-niemieckie negocjacje pamięci sprawców, ofiar i świadków

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Roma Sendyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 14. Optyczna detekcja i kontrola przepływu ciepła w nanoskali

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Sebastian Maćkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Poziomy rozpadu: bioarcheologiczne studium przemian gospodarczo-społecznych w świecie wschodniorzymskim na przełomie sta...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 16. Katalityczne hydrosililowanie w układzie SILP/scCO2 - innowacyjne podejście do redukcji i funkcjonalizacji alkinów, imin...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jędrzej Walkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

 17. Zajmowanie stanowiska: Ruch ekspresywny i postawa afektywna. Debaty polityczne w niemieckim Bundestagu i polskim Sejmie.

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Maciej Karpiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 18. Analiza wrażliwości dla operatorów nielokalnych z zastosowaniami do procesów skokowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Krzysztof Bogdan

  Politechnika Wrocławska

 19. Zastosowanie i skutki humoru w reklamie - próba wyjaśnienia różnic międzykulturowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 20. Warunki materialne i dobrobyt w starszym wieku w Niemczech i Polsce: instytucjonalne i regionalne zróżnicowanie w źródła...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 21. Łączenie eksploracji tekstów i modelowania wielowymiarowych szeregów czasowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Staszewska-Bystrova

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 22. Porządek i geometria

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Micek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Wartości i wynik ekonomiczny: sformalizowany model wieloagentowy

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Czupryna

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 24. Efekty kontekstu w pamięci osób starszych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Hanczakowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 25. Matematyka wielociałowych układów kwantowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 26. Charakteryzacja in-situ dynamiki wzrostu warstw metodą MOVPE i mechanizmów dyfuzji w półprzewodnikach azotkowych i ich w...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Michał Leszczyński

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 27. Obserwacje korony słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez peryhelium

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Bartosz Dąbrowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 28. Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczec...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Maria Aluchna

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 29. Asjut - ośrodek starożytnego handlu

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Teodozja Rzeuska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 30. Fuzja kapsuł typu rdzeń-powłoka służących jako modelowe nanoreaktory

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Szczepan Zapotoczny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 31. Więcej niż baterie Li-jonowe: nowatorskie i wydajne materiały elektrodowe do magazynowania jonów sodu

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Monika Wilamowska-Zawłocka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 32. Zrównoważony rozwój miast w Arktyce europejskiej. Rozwój transnarodowego wymiaru zarządzania w regionach peryferyjnych...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 33. Ponad pismem: (od)kodowanie rdzennych amerykańskich systemów graficznych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Mikulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 34. Uczulanie luminoforów domieszkowanych lantanowcami poprzez jony metali przejścowych dla termometrów o wysokiej jasności...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Marciniak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk