Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Grafenowe Plazmony Powierzchniowe dla Sterowalnej Kwantowej Elektrodynamiki

2016/23/G/ST3/04045

Słowa kluczowe:

plazmonika grafen oddziaływania światła z materią silne sprzężenie układy atomowe

Deskryptory:

  • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
  • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
  • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karolina Słowik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: BEETHOVEN 2 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 388 721 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-06-01

Zakończenie projektu: 2022-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.