Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 152 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mikrostruktura i właściwości wybranych gatunków stali austenitycznych nowej generacji przeznaczonych do budowy kotłów na...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Bogdan Rutkowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 2. Mechanochemiczna synteza i funkcjonalizacja makromolekularnych struktur klatkowych pierwiastków bloku p

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dawid Frąckowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

 3. Kombinatoryka wielomianów symetrycznych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Dołęga

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 4. Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 5. Bioelektrody na bazie przyjaznych środowisku bakterii kwasu mlekowego - fizykochemiczna, biochemiczna i elektrochemiczna...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Magdalena Jarosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 6. Struktura elektronowa azotków grupy III domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr Maciej Winiarski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Zmiany charakterystyk hydrologicznych i klimatycznych i ich wpływ na naturalne ekosystemy mokradłowe w latach 1900-2100...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr Tomasz Berezowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 8. Synteza, struktura i własności polimolibdenianów modyfikowanych związkami organicznymi zawierającymi grupy karboksylowe...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Oszajca

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 9. Udział polimorfizmu liczby kopii genów w naturalnym zróżnicowaniu odpowiedzi ekotypów Arabidopsis thaliana na stres biot...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Agnieszka Żmieńko

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 10. Operatory Toeplitza i Hankela pomiędzy różnymi przestrzeniami Hardyego

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karol Leśnik

  Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

 11. Ocena znaczenia alarmin produkowanych przez nabłonek dróg oddechowych w patogenezie Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płu...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Damian Tworek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 12. Katalog terminów emocji podstawowych w języku polskim i angielskim

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Halszka Bąk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 13. Znaczenie różnic indywidualnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych leżących u podstaw efektu języka obcego w sądach i de...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Białek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 14. Badanie własności mechanicznych i spektroskopowych dwu- i trzy-wymiarowych hodowli komórkowych do oceny molekularnego me...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Katarzyna Pogoda

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Podaż pieniądza, kredyt a zmiany cen nieruchomości z perspektywy analizy falkowej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Ryczkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 16. Czy wroga percepcja rzeczywistości może być zmieniona? Psychologiczne czynniki redukujące wrogie atrybucje

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Zajenkowska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 17. Rola czynników uwalnianych z guza w modulacji aktywności starzejących się komórek śródbłonka

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wojciech Ciszewski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk Biomedycznych

 18. Badania procesu krystalizacji inicjowanego inteligentnymi polimerami

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Lemanowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 19. W kierunku zrozumienia transportu wewnątrzkomórkowego: ujemna ruchliwość i anomalna dyfuzja

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jakub Spiechowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 20. Wykorzystanie danych z misji typu GRACE wraz z danymi GNSS z sieci typu CORS do wyznaczenia czasowych zmian rozkładu mas...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr Walyeldeen Godah

  Instytut Geodezji i Kartografii

 21. Uniwersalne działanie efektywne w zakrzywionej czasoprzestrzeni - teoria i zastosowania

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Łukasz Nakonieczny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 22. Modelowanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatora

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Bizon

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 23. Rozmaitości algebraiczne powiązane ze strukturami kombinatorycznymi

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maria Donten-Bury

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Natalia Bednarz-Knoll

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 25. Synteza i właściwości zwitterjonowych rotaksanów i przełączników molekularnych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Mateusz Woźny

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 26. Metody poznawcze i deep learning w wykrywaniu wiarygodnych kłamców.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Justyna Sarzyńska-Wawer

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Zrozumienie oddziaływań cynku z regulatorami transkrypcji z rodziny ArsR z Mycobacterium tuberculosis

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Sławomir Potocki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 28. Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów. Na przykładzie alternatywnych sieci żywnoś...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Goszczyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 29. Propagacja fali elektromagnetycznej w światłowodzie z wbudowanym polem elektrycznym

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr Alicja Anuszkiewicz

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 30. Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 31. Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowa...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Izabela Jośko

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii

 32. Promotowane materiały cynkowo-glinowe jako katalizatory parowej konwersji CO - synteza, właściwości fizykochemiczne a ef...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Antoniak-Jurak

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

 33. Metapoznanie i kontrola poznawcza. Związek między sądami na temat pewności a monitorowaniem poziomu wykonania.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Siedlecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 34. Czteroczęściowa synapsa hamująca - rola macierzy zewnątrzkomórkowej, białek adhezyjnych oraz astrocytów w plastyczności ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Grzegorz Wiera

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 35. Badania niestacjonarnych procesów hydratacji nowej klasy cementów specjalnych zaawansowaną metodą DEIS

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dominika Madej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 36. Identyfikacja biocząsteczek uwalnianych przez komórki raka jelita grubego i wykrywanych w surowicy krwi lub/i egzosomach...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Anna Wojakowska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 37. STABILNOŚĆ PROFILI WYBUCHÓW DLA RÓWNANIA FUJITY

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mikołaj Sierżęga

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 38. Integracja ciemnej fermentacji i fotofermentacji w ciągłych procesach biologicznej produkcji wodoru z udziałem substrató...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Roman Zagrodnik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 39. "Smart materials" - magnetyczne hybrydowe materiały separacyjne o kontrolowanych właściwościach - wytwarzanie, biomimety...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Joanna Kujawa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 40. Udział stymulowanych hipoksją mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (Adipose Stem Cells; ASCs) w akty...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Bukowska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 41. Kwasy merkapturowe - pochodne naturalnych izotiocyjanianów i modulatory polimeryzacji tubuliny w skojarzonej terapii now...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Mateusz Psurski

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 42. Filozoficzna i formalna analiza jakościowych logik przestrzeni

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adam Trybus

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 43. Rodziny funkcji szczytowych i eksponujących w obszarach ściśle pseudowypukłych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Arkadiusz Lewandowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 44. Przemoc, ciągłość i zmiana. Społeczności lokalne na polskiej prowincji pod okupacją niemiecką i tuż po niej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Krzyżanowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Zróżnicowanie konstrukcji składniowo-frazeologicznych w prozie staroangielskiej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Cichosz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 46. Zrozumieć rekursję

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr Lorenzo Clemente

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 47. Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Tanajewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 48. Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej - poszukiwanie mechanizmów działania w...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Małgorzata Kujawska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 49. Znaczenie opadów, trzęsień ziemi i erozji jako czynników uaktywniających osuwanie - określanie reżimu aktywności osuwisk...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr Małgorzata Wistuba

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 50. Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Bojanowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu