Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

IoCarboNanoFluids (ICON Fluids) jako nowa klasa projektowalnych układów wielojonowych funkcjonalizowanych nanorurkami węglowymi - kompleksowe zrozumienie oddziaływań międzycząsteczkowych oraz architektury molekularnej

2021/41/B/ST5/00892

Słowa kluczowe:

iocarbonanofluidy funkcjonalizacja kowalencyjna nanorurek węglowych nanorurki węglowe "zapinane na zamek jonowy" sonoelektrochemiczna spektroskopia impedancyjna przewodnictwo elektryczne właściwości reologiczne

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
  • ST4_16: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Sławomir Boncel 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 2 571 759 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-03-01

Zakończenie projektu: 2026-02-28

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.