Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Krzewy w kształtowaniu bioróżnorodności gleb drzewostanów sosnowych strefy umiarkowanej

2021/41/B/NZ9/00246

Słowa kluczowe:

aktywność mikrobiologiczna akumulacja węgla drobne korzenie glebowa materia organiczna sekwencjonowanie nowej generacji

Deskryptory:

  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jarosław Lasota 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 596 629 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-17

Zakończenie projektu: 2025-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.