Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 67 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Oksydacja białek mitochondrialnych pod wpływem reaktywnych form tlenu i w starzeniu się

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Agnieszka Chacińska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 2. Rola białka APP w regulacji pojemnościowego napływu wapnia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Tomasz Węgierski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 3. RNomika strukturalna

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Janusz Bujnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 4. Przewidywane struktury przestrzennej RNA w oparciu o modelowanie sekwencji celu wraz z sekwencjami homologicznymi

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ2

  Kierownik: Marcin Magnus

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 5. Modelowanie struktur 3D i dynamiki kompleksów RNA z jonami metalu, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia się niekanoni...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Dorota Niedziałek

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 6. Badanie endocytozy receptora AXL i jej roli w regulowaniu szlaków sygnałowych zależnych od AXL.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Daria Zdżalik-Bielecka

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 7. Regulacja aktywności ludzkiej metylotransferazy kapu RNA CMTr1 przez helikazę RNA

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: Magdalena Zielińska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 8. Regulation of genome activity in plastids

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wierzbicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 9. Deciphering the role of RNA editing in zebrafish development

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Leszek Pryszcz

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 10. Wyznaczenie struktury i specyficzności enzymu CMTr2 modyfikującego kap RNA.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Veronika Fluegel

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 11. Biochemiczne i strukturalne badania ewolucji retrowirusowych odwrotnych transkryptaz.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Elżbieta Nowak

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 12. Zbadanie mechanizmu mTOR-zależnej regulacji ZBP1 i CLIP-170 oraz opisanie jej znaczenia w rozwoju drzewa dendrytycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: Anna Urbańska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 13. Współdziałanie kompleksów białkowych odpowiedzialnych za morfologię i transport białek w mitochondriach.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: Paulina Sakowska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 14. Architektura i ewolucja sieci białek i niekodującego RNA oraz ich znaczenie w patogenezie bakterii

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Stanisław Dunin-Horkawicz

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 15. Opracowanie nowej funkcji oceniającej modele kompleksów białek z małymi cząsteczkami i jej zastosowanie do zbadania oddz...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Irina Tuszyńska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 16. Identyfikacja modyfikacji potranskrypcyjnych RNA za pomocą spektrometrii mas

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Bogusław Kluge

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 17. Rola białka CacyBP/SIP w zaburzeniu ubikwitynacji beta-kateniny u myszy YAC128, modelu choroby Huntingtona

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Magdalena Czeredys

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 18. Wzajemna zależność pomiędzy transportem białek mitochondrialnych i komórkową homeostazą białek

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Agnieszka Chacińska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 19. Znalezienie nowych genetycznych uwarunkowań rozwoju układu komorowego mózgu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Vladimir Korzh

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 20. The link between mitochondria and the protein quality control system

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Michał Turek

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 21. Opracowanie nowych metod projektowania cząsteczek RNA o zadanej strukturze oraz zastosowanie ich do konstruowania nowych...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Janusz Bujnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 22. Zastosowanie narzędzi genomiki zintegrowanej w celu poznania molekularnych czynników odpowiedzialnych za wrodzone wady s...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Cecilia Winata

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 23. Udział białek STIM oraz rola pojemnościowego napływu wapnia (SOCE) w homeostazie wapniowej neuronów

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Joanna Gruszczyńska-Biegała

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 24. Rola czynnika transkrypcyjnego TCF7L2 w kształtowaniu połączeń wzgórzowo-korowych i tożsamości molekularnej neuronów wzg...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Andrzej Nagalski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 25. Badanie roli białka Arc w plastyczności synaptycznej neuronów hipokampalnych i korowych oraz mechanizmów regulacji ekspr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agata Góźdź

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 26. Regulacja endocytozy zależnej od klatryny przez kinazę mTOR w rozwoju neuronów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jacek Jaworski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 27. Analiza roli podjednostki PsbS fotosystemu II w wygaszaniu niefotochemicznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Patrycja Haniewicz

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 28. Współzależność szlaku MIA i reaktywnych form tlenu w homeostazie mitochondriów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Michał Wasilewski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 29. Regulacja ścieżki sygnałowej kinazy mTOR przez kompleks ESCRT-II w procesie dendrytogenezy.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Marcelina Pieprzyk

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 30. Wykorzystanie indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych uzyskanych od pacjentów w badaniach patofizjologii c...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Ewa Liszewska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 31. Rola niekolagenowych białek macierzy pozakomórkowej w patogenezie i nieinwazyjnej diagnostyce zwłóknienia wątroby

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Michał Pawlak

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 32. Wpływ kinazy mTOR na funkcje komórkowe wybranych motorów molekularnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jacek Jaworski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 33. Charakterystyka funkcji i molekularnego mechanizmu działania białka VPS4B w biologii komórki raka jelita grubego (CRC) i...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Ewelina Szymańska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 34. Rola izoform białka STIM2 w regulacji neuronalnych kanałów wapniowych w danio pręgowanym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jacek Kuźnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 35. Narzędzia CRISPR do badania rozwoju zarodkowego danio pręgowanego

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Matthias Bochtler

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 36. Związek pomiędzy aktywnością kinaz GSK3α oraz GSK3β w plastyczności neuronalnej pod wpływem chronicznego stresu

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Iwona Cymerman

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 37. Udział HSP70 w stabilizacji produktów białkowych zmutowanego genu TP53 w komórkach nowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Milena Wiech

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 38. Transgeniczne myszy z podwyższonym poziomem spoczynkowego wapnia w neuronach jako model neurodegeneracji związanej z wie...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jacek Kuźnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 39. Czy hiperaktywacja kinazy mTOR prowadzi do zaburzeń różnicowania komórek nerwowych?

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Bartosz Tarkowski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 40. Funkcje mTOR w jądrze komórkowym neuronów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jacek Jaworski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 41. Rola małych GTPaz Rab w regulacji aktywności mTOR w rozwoju i plastyczności komórek nerwowych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Jacek Jaworski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 42. Analiza bioinformatyczna GmrSD - zależnych od modyfikacji systemów restrykcyjnych typu IV

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Magdalena Machnicka

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 43. Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA.

  Konkurs: SYMFONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Marcin Nowotny

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 44. Poznanie sieci genów regulujących rozwój serca u danio pręgowanego przy użyciu genomiki

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Cecilia Winata

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 45. Modulacja mitochondrialnego ruchu wapnia u mutanta pink1 danio pręgowanego będącego modelem choroby Parkinsona

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Smijin Soman

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 46. Czy proces endocytozy jest zaburzony w stwardnieniu guzowatym? Innowacyjne badania na ludzkich neuralnych komórkach maci...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: Alicja Kościelny

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 47. Gruboziarnista metoda do modelowania struktury przestrzennej cząsteczek RNA, uwzględniająca niekanoniczne parowania zasa...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Boniecki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 48. Opracowanie metody umożliwiającej rutynową i wiarygodną analizę tuneli transportowych w białkach

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Jan Brezovsky

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 49. Rola fosforylacji seryny 45 i seryny 309 białka mu2-adaptyny w procesie endocytozy zależnej od klatryny.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: Aleksandra Tempes

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 50. Badania strukturalne mechanizmu działania bakteryjnej naprawy DNA

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Marcin Nowotny

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej