Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego

2013/09/B/HS4/03610

Słowa kluczowe:

stabilność systemu finansowego kryzys finansowy pomoc publiczna

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Alińska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 222 975 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2016-12-12

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dyski zewnętrzne do komputera.
 2. komputer przenośny - laptop. Za kwotę 4 500 PLN
 3. Oprogramowanie Office.
 4. Zakup myszki do komputera.
 5. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner). Za kwotę 1 900 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (28)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Działalność stabilizacyjna Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 2008-2014
  Autorzy:
  Marcin Wajda
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne Uniwersystet Ekonomiczny w Katowicach (rok: 2016, tom: 266, strony: 235-248), Wydawca: Uniwersystet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Implementacja i przestrzeganie reguł fiskalnych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Ewa Kosycarz
  Czasopismo:
  Ruch Prawno-Ekonomiczny (rok: 2017, tom: 103, strony: 173-192), Wydawca: Łódz
  Status:
  Opublikowana
 3. In pursuit of tax equity; Lessons from VAT rate structure adjustment in Poland IF: 2,23
  Autorzy:
  Artur Swistak, Sebastian Wawrzak Agnieszka Alinska
  Czasopismo:
  Financial Theory and Practice, (rok: 2015, tom: Vol. 39 No. 2, strony: 115-138), Wydawca: Zagreb
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3326/fintp.39.2.1 - link do publikacji
 4. Instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2017, tom: 478, strony: 24-36), Wydawca: Uniwersytet we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2017.478.02 - link do publikacji
 5. SHADOW BANKING jako element zrównoważonego rozwoju systemu finansowego
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 1, strony: 22-31), Wydawca: Uniwersytet we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 6. The development of payment services as an example of disintermediation in the financial system
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Izabela Czepirska
  Czasopismo:
  e-Finance (rok: 2016, tom: 1, strony: 60-73), Wydawca: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  Status:
  Opublikowana
 7. Uwarunkowania i szanse dla zmian w polskim systemie podatkowym - wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  Joanna Marczakowska-Proczko
  Czasopismo:
  W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego (rok: 2016, tom: 1, strony: 29-40), Wydawca: Annales UMCS H. Oeconomia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2016.50.1.29 - link do publikacji
 8. Zmiany w sektorze finansów publicznych w dobie kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej,
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak
  Czasopismo:
  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace",, (rok: 2014, tom: Nr 4 (20), strony: 143-175), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, ISSN 2082-0976.
  Status:
  Opublikowana
 9. Podatkowe instrumenty pomocy publicznej
  Autorzy:
  Barbara Woźniak
  Czasopismo:
  W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowegp (rok: 2016, tom: 1, strony: 159-168), Wydawca: Annales UMCS H. Oeconomia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2016.50.1.159 - link do publikacji
 10. Rola planowania budżetowego w utrzymywaniu stabilności w sektorze finansów publicznych
  Autorzy:
  Joanna Marczakowska -Proczka
  Czasopismo:
  Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansow (rok: 2017, tom: 155, strony: 57-72), Wydawca: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
  Status:
  Opublikowana
 11. The Impact of Macroeconomic Performance on the Stability of Financial System in the EU countries,
  Autorzy:
  Mariusz Prochniak, Katarzyna Wasiak
  Czasopismo:
  "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", (rok: 2016, tom: nr 41,, strony: s. 145-160), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 12. The impact of the financial system on economic growth in the context of the global crisis: empirical evidence for the EU and OECD countries IF: 0,462
  Autorzy:
  Mariusz Próchniak, Katrzyna Wasiak
  Czasopismo:
  Empirica, Journal of European Economics (rok: 2016, tom: 42459, strony: 15707), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10663-016-9323-9 - link do publikacji
 13. Współczesne mechanizmy utrzymania stabilności systemu finansowego - zarys zagadnień
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Czasopismo:
  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" (rok: 2017, tom: 1(29)/2017, strony: 45183), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 14. Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego
  Autorzy:
  Joanna MArczakowska- Proczka
  Czasopismo:
  Ekonomiczne Problemy Usług, Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych (rok: 2016, tom: 125, strony: s.263-273), Wydawca: Uniwersytet Szczecinski
  Status:
  Opublikowana
 15. Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilnosci światowego systemu finansowego na przykładzie MFW i BAnku Światowego
  Autorzy:
  Marcin Wajda
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2016, tom: 1/2016 (79), strony: 477-484), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersystet Szczecinski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2016.79-37 - link do publikacji
 16. Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego
  Autorzy:
  Marcin Wajda
  Czasopismo:
  Ekonomiczne Problemy Usług, Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych (rok: 2016, tom: 125, strony: s. 349–358), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 17. Polityka interwencyjna rządów i banków centralnych w system finansowy podczas ostatniego kryzysu.
  Autorzy:
  Joanna Marczakowska-Proczka
  Czasopismo:
  "Studia i Prace", Kolegium Zarządzania i Finansów, (rok: 2014, tom: brak danych, strony: s.29-38), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 18. Współczesne problemy oraz wyzwania w zakresie utrzymania stabilnosci i bezpieczeństwa systemu finansowego
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak, Katarzyna Wasiak
  Czasopismo:
  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" (rok: 2015, tom: 2(22)/2015, strony: 29-49), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 19. Analiza stabilności systemu finansowego w krajach UE na podstawie ilościowych wskaźników makroekonomicznych,
  Autorzy:
  Mariusz Prochniak, Katarzyna Wasiak
  Czasopismo:
  "Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek", pod red. M. Szyszko, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (rok: 2014, tom: Nr 56 [5] 2014, strony: 53-82), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Pozaniu
  Status:
  Opublikowana
 20. Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna
  Autorzy:
  Joanna Marczkowska-Proczka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818. (rok: 2015, tom: nr 881, strony: s. 225-236), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 21. Fiscal Sustainability and Financial Stability – Challenges and Experiences of the Financial Crisis Time
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Czasopismo:
  Structural Changes in Public Sector Units (rok: 2016, tom: 70 (5), strony: 13-24), Wydawca: The WSB University in Poznan Research Journal
  Status:
  Opublikowana
 22. Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Czasopismo:
  Ekonomiczne Problemy Usług, Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych (rok: 2016, tom: 125, strony: s. 49–59), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 23. Nowe spojrzenie na stabilność systemu finansowego – mechanizmy pomocy finansowej
  Autorzy:
  Bogusław Pietrzak
  Czasopismo:
  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (rok: 2017, tom: 155/2017, strony: 43-56), Wydawca: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
  Status:
  Opublikowana
 24. Zależność między rozwojem i stabilnością sektora finansowego a tempem wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowo-Wschodniej,
  Autorzy:
  Mariusz Próchniak, Katarzyna Wasiak
  Czasopismo:
  Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2016, s. 163-182. (rok: 2016, tom: vol. 14, nr 5,, strony: 163-182), Wydawca: Instytut Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin
  Status:
  Opublikowana
 25. Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Czasopismo:
  W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego (rok: 2016, tom: 1, strony: 113-121), Wydawca: Annales UMCS H.Oeconomia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2016.50.1.113 - link do publikacji
 26. Ewolucja zmian i zadania dla bankow centralnych w świetle doświadczeń kryzysu finansowego
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak, Katarzyna Wasiak
  Czasopismo:
  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno -Społecznego, " Studia i Prace" red. M. Zaleska (rok: 2015, tom: nr2 t 1/23/2015, strony: 35-49), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 27. Nominalnie ujemne stopy procentowe,
  Autorzy:
  Bogusław Pietrzak, Jan Krzysztof Solarz
  Czasopismo:
  Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy pod red. M. Zukowskiego (rok: 2017, tom: 1, strony: 419-432), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Status:
  Opublikowana
 28. The involvement of banks and microfinance institutions in options EU fund absorption between 2014-2020
  Autorzy:
  Agnieszka Alinska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (rok: 2015, tom: 58 Nr/Zeszyt: 1, strony: s.69-78), Wydawca: Wyzsza Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 1. Determinants of stability and development of the cooperative banking sector in Poland
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Anna Szelągowska
  Konferencja:
  7th international workshop on cooperative finance and sustainable development (rok: 2016, ), Wydawca: Euricse
  Data:
  konferencja 16-17.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. The situation of the banking sector and public finance in the Polish economy in the context of the global crisis,
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Ewa Kosycarz, Katarzyna Wasiak
  Konferencja:
  Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016, Fiscal and Monetary Policy: between Scylla and Charybdis? (rok: 2016, ), Wydawca: NEWTON College, Prague, Czech Republik
  Data:
  konferencja 20 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Zawodność rynku jako uzasadnienie interwencji publicznej z uwzględnieniem stabilności systemu finansowego, [w]
  Autorzy:
  Marcin Wajda
  Konferencja:
  Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki.Publikacja pt "Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki", red. naukowa A. Alińska (rok: 2014, ), Wydawca: Ministerstwo Gospodarki, Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie, Warszawa,
  Data:
  konferencja 28 listopada 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. "Credit Cooperatives in Poland- the role of the Financial Services Markt, Development Factors and Risk Areas"
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Konferencja:
  Cooperative Identity and Growth, Genossenschaftliche Identität und Wachstum, ISBN 978-3-033-05782-1 (rok: 2016, ), Wydawca: IGT - ICCS Luzern, Schweiz,
  Data:
  konferencja 14-16 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 5. Aspekty instytucjonalne konsolidacji finansów publicznych,
  Autorzy:
  Bogusław Pietrzak, Barbara Woźniak
  Konferencja:
  Konferencja Katedr Finansów 2014 "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego", Krynica-Zdrój (rok: 2014, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  Data:
  konferencja 22-24 września 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne?
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak
  Konferencja:
  Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ( konferencja w Jaworzu). (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Data:
  konferencja 20-22 października 2014 r
  Status:
  Opublikowana
 1. Międzynarodowe instytucje finansowe w przezwyciężaniu negatywnych skutków kryzysów finansowych w gospodarkach państw UE,
  Autorzy:
  Marcin Wajda
  Książka:
  Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna", pod red. J. Osiński, ISBN 978-83-8030-071-2, (rok: 2016, tom: I, strony: s. 197-208), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH,
  Status:
  Opublikowana
 2. W poszukiwaniu optymalnego systemu podatkowego – doświadczenia międzynarodowe w opodatkowaniu sektora wydobywczego
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Artur Swistak
  Książka:
  Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna", pod red. J. Osiński, ISBN 978-83-8030-071-2, (rok: 2016, tom: I, strony: s. 161-172.), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH,
  Status:
  Opublikowana
 3. Mechanizmy stabilności systemu finansowego (redakcja naukowa)
  Autorzy:
  Agnieszka Alinska, Katarzyna Wasiak
  Książka:
  Mechanizmy stabilnosci systemu finansowego ISBN 978-83-255-9091-8, e-book 978-83-255-9092-5 (rok: 2016, tom: I, strony: 1-417), Wydawca: C.H. Beck Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 4. Public finance in Poland (redakcja naukowa)
  Autorzy:
  Agnieszka Alinska (red.)
  Książka:
  Public finance in Poland (rok: 2016, tom: 1, strony: 1-216), Wydawca: Publishing House SGH
  Status:
  Opublikowana
 5. Życie na kredyt - przywilej czy koniecznosc
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Książka:
  Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym i społecznym (rok: 2015, tom: 1, strony: 143-156), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 6. Mikrofinanse w aktywizacji rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska, Izabela Czepriska
  Książka:
  "Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna", pod red. J. Osiński, ISBN 978-83-8030-071-2, (rok: 2016, tom: I, strony: s. 383-394.), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH,
  Status:
  Opublikowana
 7. Przeznaczenie pomocy publicznej w Polsce w latach 2007-2014
  Autorzy:
  Barbara Woźniak
  Książka:
  "Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna", pod red. J. Osiński, ISBN 978-83-8030-071-2 (rok: 2016, tom: I, strony: 395-408), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 8. Współczesne finanse publiczne
  Autorzy:
  (red.) Agnieszka Alińska Barbara Wozniak
  Książka:
  Współczesne finanse publiczne (rok: 2015, tom: I, strony: 1-484), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana
 9. O potrzebie poszukiwania nowego paradygmatu stabilności systemu finansowego
  Autorzy:
  Agnieszka Alińska
  Książka:
  Złota Księga Jubileuszowa dla profesora Jana Szczepańskiego z okazji odnowienia doktoratu, redakcja naukowa: Janusz Ostaszewski, Janina Ickiewicz, (rok: 2017, tom: I, strony: 205-222), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana