Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych.

2012/05/B/HS4/04206

Słowa kluczowe:

fundusze emerytalne reguły fiskalne kryzys fiskalny systemy emerytalne Europa Środkowo-Wschodnia

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
 • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Stańko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 240 375 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-23

Zakończenie projektu: 2015-07-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Sustainability of structural pension reforms in the CEE countries – experiences and lessons for the future
  Autorzy:
  Kamila Bielawska
  Czasopismo:
  Insurance Review (rok: 2014, tom: 4, strony: 111-122), Wydawca: Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 2. Impact of changes in multi-pillar pension systems in CEE countries on individual pension wealth IF: 0,758
  Autorzy:
  Agnieszka Chłoń-Domińczak
  Czasopismo:
  Journal of Pension Economics and Finance (rok: 2017, tom: JPEF-15-0773-R2, strony: 44938), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/S1474747216000238 - link do publikacji
 1. Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules
  Autorzy:
  Kamila Bielawska, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dariusz Stańko
  Książka:
  Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules (rok: 2017, tom: wyd. 1, strony: 1-107), Wydawca: Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym (ISBN 978-83-933991-2-3)
  Status:
  Opublikowana
 2. The Impact of the Fiscal Situation on Retreat from the Mandatory Pension Funds in the Countries of Central and Eastern Europe: the Case Study of Hungary and Poland
  Autorzy:
  Kamila Bielawska
  Książka:
  Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny [Pension reforms – comparison and evaluation] (rok: 2013, tom: 1, strony: 133-145), Wydawca: Publishing House of Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 3. Fiscal impulse for changes in mandatory pension funds across the Central and Eastern European countries
  Autorzy:
  Kamila Bielawska
  Książka:
  Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych. Social security systems against the challenges of demographic and market (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 153-162), Wydawca: Publishing House of Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana