Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Relacje i mechanizmy oddziaływań między sektorem finansowym a gospodarką realną w warunkach niestabilności

2017/25/B/HS4/02227

Słowa kluczowe:

rynek kredytowy wyniki banków cykl koniukturalny kryzys finansowy polityka makroostrożnościowa

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe
  • HS4_7: Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Pawłowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 224 855 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-10

Zakończenie projektu: 2022-01-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.