Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ryzyko globalne zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych dorosłej populacji polskiej: ocena prospektywna kohort osób z...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Walerian Piotrowski

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 2. Wpływ nadmiaru aldosteronu na zmiany strukturalne i czynnościowe serca oraz nerek – charakterystyka wyjściowa i ocena st...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Śpiewak

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 3. Ocena możliwości oceny perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu dwuenergetycznej, wielorzędowej tomografii komputerowej....

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Cezary Kępka

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 4. Ocena wpływu nadmiaru aldosteronu i amin katecholowych na strukturę sieci fibrynowej, generację trombiny, fibrynolizę i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: Ewa Warchoł-Celińska

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 5. Ocena związku między anizocytozą a charakterystyką ilościową i jakościową miażdżycy w tętnicach wieńcowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: Anna Oleksiak

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 6. Ocena obecności oraz charakterystyki miazdzycy tętnic wieńcowych w badaniu tomografii komputerowej bez kontrastu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kruk

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 7. Czy nowe metody diagnostyczne mogą być przydatne w optymalizacji wyboru metody leczenia bezobjawowych chorych z istotnym...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Orłowska-Baranowska

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 8. Ocena związku pomiędzy strukturą i przepływem w obrębie mikrokrążenia a podłożem patogenetycznym nadciśnienia tętniczego...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Andrzej Januszewicz

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 9. Mutacje de novo w poszukiwaniiu nowych loci powiązanych z chorobami kardiologicznymi

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Maria Franaszczyk

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego