Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Idea historiozofii Augusta Cieszkowskiego w perspektywie myśli współczesnej

2019/33/N/HS1/01595

Słowa kluczowe:

August Cieszkowski Hegel historiozofia filozofia historii heglizm postsekularyzm

Deskryptory:

  • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
  • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
  • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krystian Pawlaczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 46 424 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-05

Zakończenie projektu: 2021-02-04

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.