Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Europejskie uniwersytety flagowe: w poszukiwaniu równowagi między doskonałością akademicką a zobowiązaniami wobec społeczeństwa i gospodarki (FLAGSHIP)

2013/10/M/HS6/00561

Słowa kluczowe:

badania naukowe szkolnictwa wyższego polityka edukacyjna polityka publiczna w szkolnictwie wyższym gospodarka wiedzy narodowe uniwersytety badawcze uniwersytety flagowe społeczno-ekonomiczna rola uniwersytetów doskonałość akademicka międzynarodowe porównawcze badania empiryczne

Deskryptory:

 • HS6_17: Socjologia gospodarki i edukacji
 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
 • HS6_20: Przestrzeń publiczna

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Kwiek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 483 408 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-04

Zakończenie projektu: 2018-06-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania "transnarodowego stowarzyszenia kapitałów" w szkolnictwie wyższym
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2015, tom: 1(45), strony: 235-267), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/nsw.2015.1.10 - link do publikacji
 2. Rady powiernicze w szkolnictwie wyższym
  Autorzy:
  Dominik Antonowicz
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2019, tom: 1(51), strony: 44583), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 3. The Common in Higher Education: A Conceptual Approach IF: 1,571
  Autorzy:
  Szadkowski, Krystian
  Czasopismo:
  Higher Education (rok: 2019, tom: 78(1), strony: 241-255), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 4. In, Against, and Beyond: A Critique of the Political Economy of Higher Education. IF: 2,08
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski. Jakub Krzeski
  Czasopismo:
  Critical Studies in Education (rok: 2019, tom: 60, strony: 44590), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Złożona
 5. Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa wyższego. W stronę systematyzacji.
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2015, tom: 2(46), strony: 161-181), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
 6. Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki.
  Autorzy:
  Krystian Szadkowski
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2015, tom: 2(46), strony: 75-120), Wydawca: UAM
  Status:
  Opublikowana
 7. The roads of 'excellence' in Central and Eastern Europe
  Autorzy:
  Antonowicz, Dominik; Kohoutek, Jan, Pinheiro, Romulo, Hladczenko, Myroslava
  Czasopismo:
  European Educational Research Journal (rok: 2017, tom: 16(5), strony: 547-567), Wydawca: Sage Publications
  Status:
  Opublikowana
 8. De-privatization: Testing the Concept in Contracting Higher Education Systems IF: 1,883
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Czasopismo:
  Journal of Higher Education (rok: 2019, tom: 89, strony: 44592), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Złożona
 9. Internacjonalizacja jako źródło legitymizacji reform szkolnictwa wyższego w Polsce (2007-2012)
  Autorzy:
  Antonowicz, Dominik
  Czasopismo:
  Przegląd Socjologiczny (rok: 2016, tom: 4, strony: 131-155), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 10. Między autonomią a podporządkowaniem. Problemy metodologiczne analizy (pół)peryferyjnych systemów nauki
  Autorzy:
  Jakub Krzeski, Krystian Szadkowski
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2019, tom: 1(51), strony: 44574), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 11. Towards an Orthodox Marxian Reading of Subsumption(s) of Academic Labour under Capital
  Autorzy:
  Szadkowski, Krystian
  Czasopismo:
  Workplace: A Journal of Academic Labour (rok: 2016, tom: 28, strony: 44833), Wydawca: Institute for Critical Education Studies
  Status:
  Opublikowana
 12. Attracting International Students to Semiperipheral Countries: A Comparative Study of Norway, Poland and Portugal
  Autorzy:
  Antonowicz, Dominik; Sin, Cristina; Wiers‐Jenssen, Jannecke
  Czasopismo:
  Higher Education Policy (rok: 2019, tom: 73(3), strony: 44585), Wydawca: Society for Research Into Higher Education
  Status:
  Opublikowana
 13. Socially necessary impact/time: notes on the acceleration of academic labor, metrics and the transnational association of capitals
  Autorzy:
  Szadkowski, Krystian
  Czasopismo:
  Teorie Vedy/Theory of Science (rok: 2016, tom: XXXVIII(1), strony: 53-85), Wydawca: Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
 1. Constructing Universities as Organizations. University Reforms in Poland in the Light of Institutional Theory
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Eugenie Samier (ed.), Educational Admnistration and Leadership (rok: 2016, ), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 2. Higher Education Systems and Institutions: Poland
  Autorzy:
  Kwiek, Marek; Szadkowski, Krystian
  Książka:
  Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions Pedro N. Teixeira and Jung Cheol Shin (Eds.) (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 3. The Government Response to the Private Sector Expansion in Poland
  Autorzy:
  Antonowicz, Dominik; Kwiek, Marek; Westerheijden, Don
  Książka:
  Eds. Harry de Boer, Jon File, Jeroen Huisman, Marco Seeber, Martina Vukasovic, Don F Westerheijden, Policy Analysis of Structural Reforms in Higher Education (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 4. Building a New Society and Economy: High Participation Higher Education in Poland
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Brendan Cantwell, Simon Marginson, and Anna Smolentseva (Eds), "High Participation Systems of Higher Education" (rok: 2018, tom: 1, strony: 334-357), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
 5. Global University Rankings in the Polish Context: the University of Warsaw, a Case Study
  Autorzy:
  Marek Kwiek
  Książka:
  Maria Yudkevich, Philip G. Altbach and Laura E. Rumbley, eds., The Global Academic Rankings Game. Changing Institutional Policy, Practice, and Academic Life (rok: 2016, ), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 6. Private Higher Education in Developed Countries
  Autorzy:
  Kwiek, Marek
  Książka:
  Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions Pedro N. Teixeira and Jung Cheol Shin (Eds.) (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 7. The University of the Common: Beyond the Contradictions of Higher Education Subsumed under Capital
  Autorzy:
  Szadkowski, Krystian
  Książka:
  The Future of University Education, eds. Izak M., Kostera M. & Zawadzki M. (rok: 2016, ), Wydawca: Palgrave
  Status:
  Opublikowana