Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wizualność taktyczna: recepcja refleksji Michela de Certeau nad codziennością we współczesnej kulturze

2013/09/B/HS2/01164

Słowa kluczowe:

Wizualność taktyki codzienność Michel de Certeau

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Thiel-Jańczuk 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 131 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2016-07-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aparaty fotograficzne (4 szt.). Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Analiza odmiennych taktyk reprezentacji fotograficznych aktów matek IF: 5
  Autorzy:
  Marcela Kościańczuk
  Czasopismo:
  E(r)rgo (rok: 2016, tom: 33/2, strony: 153-167), Wydawca: Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Mędzy nieobecnością a obrazem. Taktyki pamięci we współczesnej francuskiej literaturze po-holokaustowej IF: 1
  Autorzy:
  Katarzyna Thiel-Jańczuk
  Czasopismo:
  "Politeja" (rok: 2015, tom: 35/3, strony: 201-212), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/Politeja.12.2015.35.15 - link do publikacji
 1. --
  Autorzy:
  Doda-Wyszyńska Agnieszka
  Książka:
  Pułapki przedstawienia. Filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 322), Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. --
  Autorzy:
  Daszkiewicz Joanna, Doda-Wyszyńska Agnieszka, Kaczmarek Agnieszka, Koschany Rafał, Kościańczuk Marcela, Kulig Agnieszka, Thiel-Jańczuk Katarzyna
  Książka:
  Taktyki wizualne. Codzienność w sytuacji niepełnosprawności i choroby (red. M. Kościańczuk) (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 190), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. --
  Autorzy:
  Doda-Wyszyńska Agnieszka, Dondero Maria-Giulia, Fuessel Marian, Kaszowska-Wandor Barbara, Kaczmarek Agnieszka, Koschany Rafał, Kościańczuk Marcela, Kulig Agnieszka, Larange Daniel S., Machtyl Katarzyna, Sheringham Michael, Thiel-Jańczuk Katarzyna
  Książka:
  Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy (red. K. Thiel-Jańczuk) (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 304), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana