Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 56 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wieloreferencyjne uogólnienie przybliżonej metody sprzężonych klasterów w zastosowaniu do cząsteczek wieloatomowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tatiana Korona

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. CZĄSTECZKI WIĄŻĄCE DNA - SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI INTERKALATORÓW DNA ZAWIERAJĄCYCH KLASTERY BORU.

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Olejniczak

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 3. Inter-regionalne efekty aglomeracji w turystyce w Polsce - identyfikacja i pomiar z wykorzystaniem informacji geostatyst...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Majewska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 4. W kierunku nowej grupy wielordzeniowych klasterów cynkowych stabilizowanych pochodnymi 8-hydroksychinoliny i innymi świa...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Iwona Justyniak

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Poszukiwanie mechanizmów indukujących polimorfizm liczby kopii dużych fragmentów genomu oraz związków tego zjawiska z tw...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Figlerowicz

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 6. Nowy typ modulatorów receptorów purynergicznych - Synteza i badanie oddziaływań receptor-ligand

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 7. Nekrolog klasztoru dominikanów w Brzegu.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 8. Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze "Trzecich Włoch" oraz ich rola w adaptacji firm do zmian...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Dyba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 9. Nowe modele teorii sprzężonych klasterów uwzględniające efekty relatywistyczne w zastosowaniu do badania krzywych energi...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Monika Musiał

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Opracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości ( DFT) w oparciu o metod...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Grabowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 11. Heterojądrowe ośmiordzeniowe klastery

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Krawczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 12. Nowoczesne architektury komputerowe i metoda elementów skończonych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Banaś

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 13. Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Pieła

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 14. Wgląd w mechanizm odpowiedzi komórek raka jajnika na działanie nukleozydów adeninowych modyfikowanych klasterami metalok...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Bednarska

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 15. Zależne od gęstości funkcjonały korelacyjno-wymienne uzyskane w oparciu o bardzo dokładne obliczenia ab initio.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Szymon Śmiga

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 16. Kompleks bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej po 1991 roku - wielopłaszczyznowa analiza znaczenia regionu z wykorzys...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marek Musioł

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 17. Sześciordzeniowe oksydokompleksy renu jako produkty reakcji jodku renu(III) z pirydyną i pikolinami.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Krawczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 18. Monografia zespołu muzycznego oraz katalog muzykaliów klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marcin Konik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 19. Modele zarządzania wiedzą w sieciach i klastrach przemysłów kreatywnych w Polsce oraz w krajach UE

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Sławomir Olko

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 20. Kultura muzyczna w klasztorach dominikańskich w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Patalas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 21. Ag@SiO2 - nowy materiał do konstrukcji optycznych sensorów chemicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 22. Nowe metody otrzymywania mikroporowatych materiałów typu MOF na bazie klasterów oksokarboksylanowych cynku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Daniel Prochowicz

  Politechnika Warszawska

 23. Struktura i rozpady najcięższych jąder w modelach EDF

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Baran

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 24. Zastosowanie wiązki zjonizowanych klastrów gazu do profilowania głębokościowego materiałów polimerowych metodą spektrosk...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bernasik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 25. Analiza zjawiska występowania wrodzonych wad rozwojowych u dzieci żywo urodzonych na terenie Polski - poszukiwanie klast...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Barbara Więckowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 26. Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkac...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 27. Rola klastrów innowacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu na przykładzie kraju związkowego Badenia - Wirtembergia...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aleksandra Kania

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 28. Oddolne innowacje społeczno-technologiczne w energetyce: przypadek klastrów energii.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Stasik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 29. Absorpcja wielofotonowa - rozwój protokołów symulacji

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Robert Zaleśny

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 30. Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transfo...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Sobota

  Wydział Chemii

 31. Rozmiar ma znaczenie: badanie wpływu rozmiaru nanocząstek złota w filmie elektrodowym na mechanizm przeniesienia ładunku...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Michał Kizling

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 32. Przenośne programowanie równoległe architektur masywnie wielordzeniowych oraz samoadaptujące się aplikacje

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Łukasz Szustak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 33. W kierunku dokładnej predykcji energetyki stanów spinowych dla kompleksów metali przejściowych w obliczeniach kwantowo-c...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Mariusz Radoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 34. Analiza ekspresji mikroRNA z klastrów miR-17-92, miR-106b-25 i miR-106a-363 oraz genów z rodzin MYC i E2F w najczęściej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Renata Gruszka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 35. Modelowanie komputerowe procesu miękkiej desorpcji ciężkich molekuł organicznych, zainicjowanej uderzeniem dużych klaste...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Łukasz Rzeźnik

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

 36. Spektroskopia i powstawanie tiocyjanianów, izotiocyanianow oraz innych związków siarki w ośrodku międzygwiazdowym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marcin Gronowski

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 37. Teoretyczna spektroskopia molekularna wysokiej rozdzielczości dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych cząsteczek met...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Moszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 38. Metody i algorytmy organizacji obliczeń w klasie anelastycznych modeli numerycznych dla przepływów geofizycznych na nowo...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 39. Organizacja powiązań w klastrach kreatywnych w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Namyślak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 40. Nowe metody przydatne w dysocjacji wiązania pojedynczego oparte na teorii sprzężonych klasterów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Monika Musiał

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 41. Regionalny klaster ochrony zdrowia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Holecki

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego

 42. Nowe strategie w terapii nowotworów - bionieorganiczne koniugaty cytostatyków i klasterów boru.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Goszczyński

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 43. Bimodalna detekcja biologicznie istotnych związków z zastosowaniem koniugatów aptamerów i klasterów złota.

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Więckowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 44. Elementy macierzowe operatora oddziaływania spin-orbita w hermitowskim sformułowaniu teorii odpowiedzi w metodzie sprzęż...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Aleksandra Tucholska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 45. Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w raku nerkowokomórkowym typu jasn...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Głuchowska

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 46. Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami - wymiar międzynarodowy i regionalny

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 47. Kapitał społeczny, innowacyjność i wzrost w regionach. Analiza porównawcza klastrów przemysłu biotechnologicznego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn

  Akademia Leona Koźmińskiego

 48. Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze

  Konkurs: SYMFONIA 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Moszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Wysokiej dokładności jawnie skorelowane metody obliczeniowe do opisu pułapkowanych jednowymiarowych ultrazimnych gazów F...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Grining

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 50. Synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne koniugatów tymozyna beta4 - klastery boru. Nowa strategia polepszania...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Fink

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk