Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 38 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ warunków limitujących na proteom Pseudomonas putida KT2440 podczas syntezy biopolimerów

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Justyna Możejko

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 2. Nowe, funkcjonalne komponenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 3. Synteza, charakterystyka oraz ocena aktywności modyfikowanych biopolimerami nanocząstek magnetycznych jako potencjalnych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Michał Marszałł

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 4. Projektowanie i synteza materiałów porowatych na bazie biopolimerów i ich kompozytów z magnetytem jako potencjalnych sor...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Kaczmarek-Kędziera

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 5. Badania efektów oddziaływania biopolimerów z chemioterapeutykami istotnymi dla leczenia ciężkich zakażeń bakteryjnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Paczkowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 6. Badania stabilności środowiskowej nanokompozytów biopolimerowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Mucha

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 7. Wpływ pochodnych PHMG na właściwości biobójcze, aktywność biologiczną i podatność na degradację biopolimerów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Maciej Walczak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika1, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Elektroprzędzenie dwuskładnikowych nanowłókien - polimer syntetyczny-biopolimer z wykorzystaniem alternatywnych, niedena...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 9. Zaawansowane funkcjonalne materiały hybrydowe krzemionka-lignina

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 10. Zbadanie koordynacji biosytezy biopolimerów w lnie i jego składowych

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 11. Włókna alginianowe modyfikowane nanostrukturami węgla jako prekursor do otrzymywania włóknistych materiałów węglowych...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Szparaga

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 12. Analiza podobieństwa struktur przestrzennych biopolimerów przy użyciu deskryptorów lokalnej struktury.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Paweł Daniluk

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 13. Molekularna regulacja syntezy mcl-PHA u Pseudomonas putida KT2440

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Ciesielski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 14. Badania oddziaływania bioaktywnych polimerów z membranami lipidowymi

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kępczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 15. Kinetyka kontrolowanego uwalniania leków z filmów biopolimerowych o złożonej strukturze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Iwona Michalak

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 16. Niskociśnieniowa katalityczna synteza nowych monomerów beta-laktonowych oraz ich anionowa (ko)polimeryzacja prowadząca d...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 17. Charakterystyka kaskady enzymatycznych reaktorów membranowych w hydrolizie biopolimerów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 18. Synteza nowych funkcjonalizowanych poliolefin

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Rafał Januszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 19. Fluorofosforanowe analogi (oligo)nukleotydów jako narzędzia do badań procesów biologicznych

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Marek Baranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 20. Czy chitozan dialdehydowy jest dobrym środkiem do modyfikacji właściwości fizykochemicznych materiałów biopolimerowych?...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Sylwia Grabska-Zielińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 21. Patofizjologiczne znaczenie sieci biopolimerów zawierających bakteriofagi typu Pf1 w miejscu zakażenia

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Bucki

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 22. Hybrydowe sorbenty nieorganiczno-biopolimerowe do usuwania cezu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Joanna Bok-Badura

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 23. Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastoso...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 24. Biopolimery jako templaty do otrzymywania nanostrukturalnych materiałów hydrotalkitopodobnych i ich kalcynowanych pochod...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 25. Otrzymywanie i badanie właściwości antyoksydacyjnych hydrożeli chitozanowych dotowanych węglowymi kropkami kwantowymi do...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Janus

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 26. Jedno- i wielofunkcyjne benzoksazyny na bazie fenoli pochodzenia naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Artur Jamrozik

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 27. Wytwarzanie biokompozytów wzmacnianych nanowłóknami generowanymi in situ poprzez krystalizacjęindukowaną ścinaniem

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jurii Vozniak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 28. Biokompatybilne poliestry z precyzyjnie zakodowanymi sekwencjami: projektowanie, funkcjonalizacja i zastosowania

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jolanta Ejfler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 29. Badanie aktywności biologicznej nowosyntetyzowanych nanokompozytów chitozanowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Lisowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Polihydroksykwasy zimnolubnych bakterii z regionów polarnych – rola w adaptacji bakterii do warunków stresowych i potenc...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jakub Grzesiak

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 31. Synteza nowych, nanokrystalicznych czynników sieciujących na bazie polisacharydów pozyskanych z odpadów roślinnych i mak...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Katarzyna Węgrzynowska-Drzymalska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 32. Synteza biopolimerowych nanocząstek hybrydowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Szczęch

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 33. Wpływ przeciwjonów na tworzenie i funkcjonalność membran polielektrolitowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Kolasińska-Sojka

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 34. Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna - rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Młyniec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 35. Podłoża polimerowe funkcjonalizowane immobilizowanymi czynnikami wzrostu, do ukierunkowanego różnicowania komórek macier...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Magdalena Wytrwał-Sarna

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 36. Biomimetyczne hydrożelowe materiały hybrydowe dla potrzeb inżynierii tkankowej - możliwość odbudowy ubytków kostnych...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Lewandowska-Łańcucka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 37. Saponiny jako potencjalne zamienniki syntetycznych surfaktantów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Kamil Wojciechowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 38. Synteza i badanie właściwości superparamagnetycznych nanocząstek pokrywanych biopolimerami i fotouczulaczami jako materi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Dorota Chełminiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Wydział Chemii