Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Teoria operatorów i jej zastosowania

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Nowe dualne inhibitory PDE4 i PDE7 w grupie pochodnych puryny i deazapuryny - perspektywa dla terapii chorób o podłożu a...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Henryk Pawłowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 3. Geometria rozwiązań równań i układów równań różniczkowych typu eliptycznego.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Adamowicz

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 4. Charakterystyka matryc hydrofilowych zawierających inhibitory fosfodiesterazy-5 w warunkach in vitro/in vivo.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Krupa

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 5. Metody i zagadnienia geometryczne w nieliniowych eliptycznych równaniach różniczkowych cząstkowych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Anna Maria Zatorska-Goldstein

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 6. Nieliniowe zagadnienia własne

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Iwona Anna Skrzypczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Ścisłe metody numeryczne dla równań cząstkowych dysypatywnych i równań zwyczajnych z opóźnionym argumentem

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Zgliczyński

  Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Wydział Informatyki

 8. Ścisła numeryka oraz dowody wspierane komputerowo dla dysypatywnych równań różniczkowych cząstkowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jacek Cyranka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Synteza i właściwości farmakologiczne mono-, di- i triheterocyklicznych pochodnych azolowych, jako kombinowanych ligandó...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Henryk Pawłowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 10. Układy równań różniczkowych cząstkowych odpowiadające rozmaitościom para-CR z jednokrotnie zdegenerowaną formą Leviego w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Nurowski

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 11. Anizotropowe zagadnienie najmniejszego gradientu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Wojciech Górny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 12. 7,8-dipodstawione pochodne teofiliny będące silnymi inhibitorami wybranych izoenzymów PDE, jako nowe związki o potencjal...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Wójcik-Pszczoła

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 13. Równania nieliniowe i analiza geometryczna

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Sławomir Dinew

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Anilidowe pochodne długołańcuchowych amin cyklicznych jako wielofunkcyjne ligandy receptorów serotoninowych i inhibitory...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Agnieszka Wioleta Jankowska

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 15. Półliniowe równania różniczkowe cząstkowe z operatorami nielokalnymi i miarami borelowskimi

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Klimsiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Rola zależnej od cGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechan...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Dorota Rogacka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Metody geometryczne i komputerowo wspierane dowody w dynamice równań różniczkowych cząstkowych

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Zgliczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 19. Variational Problems in Optical Engineering and Free Material Design.

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Ahmad Sabra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki