Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opartymi na poliolefinach

2015/19/B/ST8/00648

Słowa kluczowe:

disiarczek molibdenu nanorurki węglowe nanokompozyty poliolefiny nanocząstki metali uniepalnianie przewodnictwo termiczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Mijowska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 853 724 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-20

Zakończenie projektu: 2020-07-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny z drukarką. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 3 500 PLN
 3. Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej z wyposażeniem do przygotowania próbek. Za kwotę 220 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. DOPO-Functionalized Molybdenum Disulfide and its Impact on the Thermal Properties of Polyethylene and Poly(Lactic Acid) Composites IF: 4,034
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Piotr Homa, Stefan Popovic, Klaudia Maślana, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2019, tom: 9, strony: 1637 - 1651), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano9111637 - link do publikacji
 2. Enhancement of Thermal Stability, Conductivity and Smoke Suppression of Polyethylene Composites with Exfoliated MoS2 Functionalized with Magnetite IF: 3,06
  Autorzy:
  K. Szymańska, E. Mijowska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2019, tom: brak, strony: brak), Wydawca: MDPI
  Status:
  Złożona
 3. A novel stiffener skeleton strategy in catalytic carbonization system with enhanced carbon layer structure and improved fire retardancy IF: 5,16
  Autorzy:
  Dongsheng Wang, Xin Wen, Xuecheng Chen, Yunhui Li, Ewa Mijowska, Tao Tang
  Czasopismo:
  Composites Science and Technology (rok: 2018, tom: 164, strony: 82-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compscitech.2018.05.040 - link do publikacji
 4. High catalytic performance of tungsten disulphide rodes in oxygen evolution reactions in alkaline solutions IF: 16,683
  Autorzy:
  K. Maślana, K. Wenelska, M. Biegun, E. Mijowska
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2020, tom: 266, strony: 118575-118581), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2019.118575 - link do publikacji
 5. Study on the flammability, thermal stability and diffusivity of polyethylene nanocomposites containing few layered tungsten disulfide (WS2) functionalized with metal oxides IF: 2,936
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Klaudia Maślana, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  RCS Advances (rok: 2018, tom: 8, strony: 12999-13007), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8RA01527A - link do publikacji
 6. Rods-like MoS2forpowerful electrocatalyst inhigh performance oxygen evolution reaction IF: 7,888
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. Enhanced thermal properties of poly(lactic acid)/MoS2/carbon nanotubes composites IF: 3,998
  Autorzy:
  Piotr Homa, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: nie dotyczy), Wydawca: Nature Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-57708-1 - link do publikacji
 8. Preparation, thermal conductivity, and thermal stability of flame retardant polyethylene with exfoliated MoS2/MxOy, IF: 3,269
  Autorzy:
  K. Wenelska, E. Mijowska
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2017, tom: 41, strony: 13287-13292), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7NJ02566A - link do publikacji
 9. 2D molybdenum diselenide tuned by bimetal Co/Ni nanoparticles for oxygen evolution reaction IF: 2,584
  Autorzy:
  Anna Dymerska, Wojciech Kukułka, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2020, tom: 5, strony: 28730-28737), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.0c04024 - link do publikacji
 10. Exfoliated Molybdenum Disulfide as a Platform for Carbon Nanotube GrowthProperties and Characterization IF: 2,584
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2019, tom: 4, strony: 10225-10230), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.8b03425 - link do publikacji
 11. Właściwości, metody otrzymywania oraz najważniejsze zastosowania disiarczku molibdenu IF: 0,385
  Autorzy:
  Maślana, K. Wenelska, K. Mijowska, E.
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 96, strony: 689-691), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.3.39 - link do publikacji
 12. Flower-like heterostructures from graphene and MoS2 flakes for Li-ion battery IF: 3,408
  Autorzy:
  K. Wenelska, V. Adam, E. Thauer, L. Singer, R. Klingeler, E. Mijowska
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Carbon based nanostructures - thermal , electrochemical, adsorption, photocatalytical response
  Autorzy:
  E. Mijowska, X.Chen, K. Wenelska, B. Zielińska, S. Zhang, X. Shi, W. Kukułka, M. Baca, M. Trukawka, K. Cendrowski, X. Wen, R. J. Kaleńczuk
  Konferencja:
  1&2D Materials International Conference and Exhibition (rok: 2019, ), Wydawca: Phantoms Foundation
  Data:
  konferencja 2019-01-29 - 2019-01-30
  Status:
  Opublikowana
 2. Polymer composites of exfoliated MoS2/MxOy with improved thermal conductivity, thermal stability and fire properties
  Autorzy:
  Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomteriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Transition Metal Chalcogenides Based Polymer Composites: Microscopic and Spectroscopic Characterization and Applications
  Autorzy:
  E. Mijowska, K. Maślana, K. Szymańska, K. Wenelska
  Konferencja:
  6th International Congress on Microscopy & Spectroscopy (INTERM 2019) (rok: 2019, ), Wydawca: INTERM 2019
  Data:
  konferencja 2019-05-12 - 2019-05-18
  Status:
  Opublikowana
 4. Badanie właściwości uniepalniających nanokompozytów opartych na disiarczku wolframu
  Autorzy:
  Klaudia Maślana, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Two-dimensional MoS2/Pd nanocomposites as high-performance electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction and gas sorption
  Autorzy:
  Krzysztof Sielicki, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Badanie właściwości uniepalniających disiarczku wolframu w nanokompozytach polimerowych
  Autorzy:
  Klaudia Maślana, Karolina Wenelska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  IV Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2018, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 24-26.09.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Flammability and thermal conductivity of tungsten disulfide/carbon nanotube nanocomposites
  Autorzy:
  K. Maślana, E. Mijowska
  Konferencja:
  V Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2019, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomteriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-09-19 - 2019-09-21
  Status:
  Opublikowana
 8. Otrzymywanie nanokompozytów opartych na polietylenie i eksfoliowanym disiarczku molibdenu w celu polepszenia właściwości termicznych
  Autorzy:
  Mateusz Dudziak, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 9. WS2 and MoS2 rods as high efficient electrocatalyst in oxygen evolution reaction
  Autorzy:
  K. Wenelska, K. Maślana, M. Biegun, E. Mijowska
  Konferencja:
  V Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2019, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomteriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2019-09-19 - 2019-09-21
  Status:
  Opublikowana