Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polskie organizacje imigranckie w Europie

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Nowosielski

  Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

 2. Badania aktywności przeciwgrzybowej bakterii z rodzaju Lactobacillus w obecności polifenoli i polioli

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Klewicka

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 3. Badania nad syntezą nanokompozytów opartych na nanostrukturalnych formach węgla i poliolefinach do zjawiska uniepalnieni...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Xuecheng Chen

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 4. Biografia Williama J. Toneska (1906-1992)

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Mazurkiewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 5. Historia Polonii amerykańskiej (1854-2004)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Joanna Wojdon

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 6. Molekularny mechanizm asymilacji polioli u drożdży Yarrowia lipolytica

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Mirończuk

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 7. Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Kamila Błażek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 8. Funkcjonalizowane układy POSS jako modyfikatory napełniaczy do polimerów termoplastycznych i żywic epoksydowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Dariusz Brząkalski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 9. Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opar...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Ewa Mijowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej