Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 827 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich relacjach w młodych gospodarstwach domowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Małgorzata Olcoń-Kubicka

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 2. Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Magdalena Wyrzykowska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 3. Rola zniekształceń poznawczych w etiologii sprawstwa wykorzystania seksualnego dziecka

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Filip Tomasz Szumski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 4. Cztery dyskursy o nowoczesności - modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kaja Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 5. Badanie haplotypów genu oraz stężenia białka w surowicy czynnika neurotrofowego mózgopochodnego (BDNF) oraz ich asocjacj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Stanisław Araszkiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Wydział Lekarski

 6. Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych - analiza w grupach osób różniących s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Łukasz Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 7. Wpływ poczucia indywidualnej i zbiorowej kontroli na identyfikację z grupą własną

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Aleksandra Klaudia Cichocka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 8. Różnice w emocjonalności, aktywności oraz pamięci wynikające z odmiennych warunków bytowania na przykładzie czterech gat...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Janina Zięba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 9. Dynamiczne Sieci Negocjacji: Zależności pomiędzy procesem rozmów a procesami poznawczo-emocjonalnymi negocjatorów

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Jochemczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 10. Dynamika reakcji afektywnych w warunkowaniu ewaluatywnym

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Instytut Psychologii PAN

 11. Wpływ wzbogacenia środowiska fizycznego na rozwój zachowania. Analiza efektów oddziaływań środowiskowych w relacji do za...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pisula

  Instytut Psychologii PAN

 12. Skuteczność przeciwdziałania zniekształceniom pamięci w kontekście różnych paradygmatów badawczych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Kamilla Ulatowska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 13. Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Maria Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 14. Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnym systemem wartościow...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Konrad Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 15. Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Jurek

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 16. Psychologiczna dekompozycja funkcji wag decyzyjnych w skumulowanej teorii perspektywy. Rola podstawowych procesów afekty...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Traczyk

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 17. Samokontrola czynności sterowanych impulsami. Rola procesów automatycznych i refleksyjnych w procesie zwiększania efekty...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jacek Marcin Buczny

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 18. Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Maria Puchalska-Wasyl

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 19. Seksizm ambiwalentny w Polsce: mechanizmy legitymizacji nierówności płciowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Małgorzata Maria Mikołajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 20. Modelowanie agentowe dynamiki opinii w oparciu o psychologiczne modele wpływu społecznego.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 21. Duchowe i religijne radzenie sobie a funkcjonowanie biopsychospołeczne osób uzależnionych od alkoholu, uczestniczących w...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Edyta Charzyńska

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 22. Rola hamowania poznawczego w mimowolnym myśleniu o przeszłości i przyszłości._x000D_ Badanie mechanizmów powstawania mim...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krystian Julian Barzykowski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 23. Struktura ambiwalencji postaw wobec kobiet - Legitymizacja dyskryminacji płciowej i możliwości zmiany.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Małgorzata Maria Mikołajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 24. Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Mateusz Kazimierz Gola

  Instytut Psychologii PAN

 25. Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: Dr Marta Smagacz-Poziemska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 26. Max Weber w teorii postkolonialnej: przypadek polski

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Bucholc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 27. Kulturowe mechanizmy strukturacji miejskich wspólnot lokalnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Alicja Klekotko

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 28. Synchronizacja w funkcjonowaniu grup społecznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Nowak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 29. Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Króliczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 30. Psychologiczne mechanizmy solidarności z grupami nieuprzywilejowanymi

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 31. Miejsce religii w sferze publicznej. Tożsamości religijne w wieloreliginych regionach Europy Środkowo - Wschodniej na pr...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Mach

  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

 32. Między Rosją, Mongolią i Chinami. Buriaci wobec wyzwań XXI wieku.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Lidia Nowicka-Rusek

  Collegium Civitas

 33. Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie "interesów poznawczych" jego uczestników

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Bogusław Milerski

  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny

 34. Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk publicznych Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Urszula Kurczewska

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych

 35. Strategie osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. Analiza socj...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Maria Suwada

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 36. Dynamika relacji pomiędzy nośnikiem a treścią pamięci społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Mateusz Skoczylas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 37. Rozumienie kierunkowości u dzieci a formowanie związków liczby z przestrzenią

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Patro

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 38. Polscy rolnicy ekologiczni - nowy model relacji pomiędzy przyrodą a społeczeństwem

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Bereś

  Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu

 39. Nabywanie umiejętności czytania oraz problematyczne czytanie w brajlu - różnice i podobieństwa do czytania wzrokowego....

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Jednoróg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Tempus Fugit- wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transforma...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Wagner

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 41. Jak poziom strachu jako cecha wpływa na czujność i selektywność uwagi - badanie z użyciem potencjałów wywołanych i rezon...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jarosław Michałowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 42. Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Krejtz

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 43. Motywacyjny dymensjonalny model afektu a sekwencje emocji negatywnych i pozytywnych - analizy z wykorzystaniem zjawiska ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Dominik Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 44. Konstruktywne i destruktywne reakcje na sukces partnera - nowe wymiary teorii kapitalizacji w ujęciu psychologii zdrowia...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Dominik Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 45. Badanie wpływu treningu słuchowego na wybrane umiejętności słuchowe u dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Barbara Skrodzka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 46. Społeczny kontekst kształtowania się tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej adolescencji i...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Małgorzata Rękosiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 47. Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Kamil Łuczaj

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 48. Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demands-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życi...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ewelina Alicja Smoktunowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 49. Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Karolina Maria Lisiecka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 50. Relacje z sąsiadami, przywiązanie do sąsiedztwa i postawy wobec różnorodności a zróżnicowanie społeczne w miejscu zamies...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Sabina Toruńczyk-Ruiz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca